sampl45a sampl45a sampl45a
Parkur Residence Etap II
ul. Kłobucka

Etap A2 inwestycji, którego realizacji podjęła się Spółka KALTER we współpracy z Inwestorem, którym jest YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18 obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2, wraz z zagospodarowaniem terenu, utwardzonych dojść pieszych,

 

Główne parametry Etapu A2 są następujące: powierzchnia całkowita - 10 714,0 m2; powierzchnia użytkowa mieszkań - 5 416,22 m2; kubatura części podziemnej i naziemnej budynku - 42.942,36 m3; wysokość budynku - 36,4 m; ilość kondygnacji podziemnych - 2; ilość kondygnacji nadziemnych - 11; ilość lokali mieszkalnych - 116 szt.  

Postęp prac na budowie
Kwiecień 2021
Zakończono stan zerowy budynku.
więcej

Zakończono stan zerowy  budynku.  Wykonano   elementy  pionowe  poziomu  +2  w  100% i  strop  nad +1  w 100%  oraz 50%  stropu nad +2.  Zdemontowano  szalunek  stropów nad -2 i -1. Rozpoczęto  prace  murarskie na poziomie -2

 

Marzec 2021
Zakończono wykonywanie płyty fundamentowej pod budynek.
więcej

Zakończono wykonywanie płyty fundamentowej pod  budynek.  Ku końcowi dobiegły także prace z wykonywaniem elementów pionowych poziomu -2 i -1, oraz stropu nad poziomem -2. Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem stropu nad poziomem -1.

 

Luty 2021
Zakończono wykonywanie wykopu pod posadowienie fundamentów
więcej

Zakończono wykonywanie wykopu  pod posadowienie  fundamentów oraz podbudowę pod zbrojenie płyty fundamentowej  /chudy beton/.

Zbliżamy się do końca prac związanych ze zbrojeniem płyty  fundamentowej pod posadowienie  budynku.

Zabetonowano  płytę  fundamentową  do połowy. Rozpoczęto wykonanie  elementów  pionowych poziomu  -2.

 

 

 

 

Styczeń 2021
Wykonano zabezpieczenie wykopu
więcej

Wykonano  zabezpieczenie wykopu / ścianka  berlińska/ wraz  montażem rozpór  i przypór  stalowych.

Wykonano  wykop  pod posadowienie  fundamentów w 85% oraz podbudowę pod zbrojenie płyty fundamentowej  /chudy beton/.

Rozpoczęto  montaż  zbrojenia   płyty  fundametowej.

Zmontowano  żuraw  wieżowy.

 

 

Grudzień 2020
W dniu 02.12.2020 przyjęto plac budowy
więcej

W  dniu  02.12.2020  przyjęto  plac  budowy  Parkur Residence  etap 2. Jesteśmy w trakcie wykonywania ogrodzenia budowy.

Rozpoczęto  prace zabezpieczenia wykopu  ścianką berlińską, prace odwodnienia wykopu  oraz prace  ziemne /wykop.