Kariera

Najważniejsze
wartości

Będąc dynamicznie rozwijającą się polską, firmą budowlaną w swojej pracy kierujemy się wartościami. Stawiamy przede wszystkim na ludzi, ich bezpieczeństwo i zdrowie, szanujemy środowisko naturalne, odpowiedzialnie traktujemy podjęte zobowiązania umowne, i zawsze dotrzymujemy słowa. Takie podejście przekazujemy również naszym pracownikom.

Mamy świadomość, że największą wartością firmy są pracujący w niej ludzie. Firma posiada sprawdzoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę, która cały czas jest uzupełniana o nowych specjalistów. Chcemy, aby sukces firmy był jednocześnie nobilitacją zatrudnionych w niej ludzi, każdej poszczególnej jednostki jak i całego zespołu. Wzajemne relacje i oczekiwania zostały jasno określone w realizowanej przez naszą Spółkę Polityce Jakości:

  • budowanie jak najlepszych relacji między pracownikami,
  • stałe podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracy oraz możliwości samorealizacji i rozwoju zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami rynku;
  • precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień personelu obsługującego poszczególne procesy;
  • określenie skutecznych kanałów komunikacji wewnątrz organizacji, pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu realizacji usługi,” *

* wyjątek z Polityki Jakości

Jak wygląda proces rekrutacji

Korzyści dla pracowników

Jest wiele powodów, dla których warto pracować w naszej firmie. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą budowlaną. Zapewniamy stabilność zatrudnienia, możliwość elastycznego czasu pracy, opiekę medyczną na wysokim poziomie, ubezpieczenie na życie, karty Multisport, szkolenia wprowadzające i doskonalące posiadane już umiejętności, organizujemy imprezy integracyjne. Zapewniamy możliwość zdobycia wymaganych uprawnień. Dajemy szanse rozwoju oraz możliwość awansu. Oferujemy korzystne warunki płacowe i pozapłacowe.

Benefity
w Kalter

Zobacz aktualne
oferty pracy

Lista ofert
Career - Offer - Decoration

Masz pytania?

Zobacz najczęstsze pytania odnośnie kariery w Kalter i nasze odpowiedzi.

Kontakt Career - Contact - Decoration