CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność jest wpisana w DNA naszej firmy. Realizując projekty budowlane chcemy mieć nie tylko możliwość kształtowania przestrzeni wokół nas, ale również funkcjonując na danym rynku, w danej społeczności, chcemy być jej częścią. Za swój obowiązek uważamy dbanie o otaczające nas środowisko, pomoc potrzebującym, wspieranie lokalnych drużyn sportowych, a także pomoc w realizacji odpowiedzialnych społecznie projektów.