Stacja Kazimierz Etap 5A i 5B

ul. Jana Kazimierza w Warszawie
Rodzaj obiektu
Budynek mieszkalny
Inwestor
Stacja Kazimierz III sp. z o.o. sp. k.
Rok zakończenia budowy
2022
Powierzchnia całkowita
12 991,37 m²
Powierzchnia użytkowa
8 140,25 m²
Powierzchnia użytkowa mieszkań
5 550,27 m²
Kubatura budynków
44 629,54 m³
Ilość kondygnacji naziemnych
8
Ilość kondygnacji podziemnych
1
Ilość lokali mieszkalnych
96 szt.
Ilość lokali usługowych
4
section_log_building_name

Dziennik budowy

Budynek uzyskał zgodę na użytkowanie!

Więcej

Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Więcej

Prowadzimy prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Więcej

Kontynuujemy prace malarskie w lokalach mieszkalnych i klatkach schodowych.

Więcej

Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do wykonywania posadzki żywicznej w garażu.

Więcej

Zakończylismy roboty murowe.

Więcej

Zakończyliśmy roboty murowe w budynku A.

Więcej

Kończymy montaż stolarki okiennej w budynku A.

Więcej

Zakończyliśmy konstrukcję żelbetową budynku A.

Więcej

Kontynuujemy roboty murowe na kondygnacji +3 budynku A i +1 budynku B.

Więcej

Kontynuujemywykonywanie izolacji powłokowej ścian fundamentowych i zasypek.

Więcej

Kończymy wykonywanie stanu „0”.

Więcej

Kontynuujemy roboty konstrukcyjne podziemia i izolacji powłokowej.

Więcej

Kontynuujemy zbrojenie i betonowanie kolejnych działek płyty fundamentowej.

Więcej

Ustawiliśmy żuraw wierzowy.

Więcej

Wykonujemy roboty ziemne i odwodnieniowe.

Więcej

W dniu 10.11.2020 r. przejęliśmy plac budowy.

Więcej

Kolejne realizacje

Wróć do listy

Skontaktuj się z nami

Jeśli poszukujesz wiarygodnego Generalnego Wykonawcy Twojej inwestycji, lub chcesz uzyskać więcej informacji o warunkach współpracy z naszą firmą prosimy o kontakt

Kontakt Realization Decoration