sampl45a sampl45a sampl45a
Miasto Wola - Budynek E
ul. Jana Kazimierza

Projekt inwestycyjny pn.: „Miasto Wola - Budynek  E” zlokalizowany przy ul. Jana Kazimierza w dzielnicy Wola m.st. Warszawy to nowoczesny projekt budynku, którego sylwetkę tworzą dwie bryły tj.: 9-kondygnacyjna (od strony ul. Jana Kazimierza) i 7-kondygnacyjna (od strony osiedla Miasto Wola) rozcięte na wysokości 6 kondygnacji, w sumie tworząc bryłę o kształcie odbitej lustrzanie litery „Z”. Od strony północno-zachodniej uskok bryły budynku pozwala na utworzenie placu miejskiego, natomiast wycofanie bryły w narożu południowo-wschodnim okala niewielki zielony dziedziniec z parterową strefą wjazdową do garażu podziemnego. W 2-kondygnacyjnym garażu podziemnym usytuowano 85 miejsc postojowych. Parter budynku w całości został przeznaczony pod lokale usługowe, zaś lokale mieszkalne znajdują się na wyższych kondygnacjach, poczynając od kondygnacji +2. Inwestycja składać się będzie z 77 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około 4 tys. m2 oraz z lokali usługowych o łącznej powierzchni około 650 m2. Projekt budynku „Miasto Wola - Budynek E” obejmował będzie mieszkania jednopokojowe o powierzchni od 29 m2 do 32 m2, mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 37 m2 do 47 m2 oraz mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 60 m2 do 68,50 m2.

Zakończenie budowy zaplanowano na I kwartał 2022 roku.

Link do inwestycji www.dantex.pl

Postęp prac na budowie
Kwiecień 2021
Trwają prace murarskie ścian osłonowych i miedzylokalowych
więcej

Trwają prace murarskie ścian osłonowych i miedzylokalowych na kondygnacjach +8 oraz +9, a także wewnątrzlokalowych na kondygnacji +7, +8.

Zakończono wyklejanie wełny mineralnej na ścianach klatek schodowych, szachtów instalacyjnych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem.

Trwa montaż pionów instalacyjnych w lokalach mieszkalnych, korytarzach i klatkach schodowych. Trwają też prace związane z instalacją elektryczną podtynkową lokali mieszkalnych, korytarzy i klatek schodowych.

Rozpoczęto prace tynkarskie lokali mieszkalnych na kondygnacjach +2, +3.

W garażu podziemnym wykonano trasy instalacji elektrycznej, rurociągi instalacji wodnej, deszczowej oraz kanalizacyjnej, zakończono montaż instalacji wentylacyjnej oddymiania garażu podziemnego.

W maju planowane jest zakończenie robót murarskich, kontynuowanie montażu stolarki, kontynuowanie robót tynkarskich, rozpoczęcie izolacji przeciwwodnej dachów budynku, rozpoczęcie robót elewacyjnych

 

Marzec 2021
Zakończono wykonywanie konstrukcji budynku w zakresie niższej klatki nr 2.
więcej

Zakończono wykonywanie konstrukcji budynku w zakresie niższej klatki nr 2, wykonano również wszystkie elementy pionowe oraz zabetonowano stropodach wyższej klatki nr 1.

Zakończono roboty murowe ścian osłonowych oraz międzylokalowych na kondygnacjach od +1 do +5, prace są kontynuowane na kondygnacjach +6 oraz +7.

Zakończono roboty murowe ścian lokalowych na kondygnacjach od +1 do +4, prace są kontynuowane na kondygnacjach +5 oraz +6.

Wykonywane są izolacje z wełny mineralnej ścian klatek schodowych, szachtów instalacyjnych oraz korytarzy piętrowych wraz ze szpachlowaniem oraz malowaniem.

Rozpoczęto montaż pionów instalacji wentylacji oraz kanalizacji w części nadziemnej budynku.

Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych podtynkowych w części nadziemnej budynku – w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych.

W garażu podziemnym wykonano trasy instalacji elektrycznej, rurociągi instalacji wodnej, deszczowej oraz kanalizacyjnej, trwa montaż instalacji wentylacyjnej oddymiania garażu podziemnego.

W kwietniu planowane jest zakończenie konstrukcji całości budynku, zakończenie robót murarskich całości budynku, rozpoczęcie montażu stolarki okiennej oraz kontynuowanie robót instalacyjnych części nadziemnej budynku.

 

Luty 2021
Zakończono zbrojenie i betonowanie konstrukcji do poziomu stropu nad +5.
więcej

Zakończono zbrojenie i betonowanie konstrukcji do poziomu stropu nad +5.

Trwa zbrojenie i betonowanie ścian i słupów +6 oraz sukcesywnie wyższych kondygnacji .

Zakończono roboty murowe w poziomie -2 garażu podziemnego, na poziomie -1 prace również zmierzają ku końcowi.

Trwają prace murowe w części nadziemnej budynku na poziomach +1 oraz +2.

Wykonano izolację termiczną ścian zewnętrznych klatek schodowych garażu w poziomie -1 oraz -2.

Wykonano izolację termiczną stropu nad garażem w poziomie -1 wraz z wyprawą tynkarską.

Rozpoczęto roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i teletechnicznych w garażu podziemnym na poziomach -4 oraz -2.

W marcu planowane jest zakończenie robót ciesielsko- zbrojarskich niższej części budynku, kontynuowanie robót murarskich na wyższych kondygnacjach oraz kontynuowanie robót instalacyjnych.

 

Styczeń 2021
Zakończono zbrojenie i betonowanie ścian oraz słupów poz. +3 w sekcji 1 oraz 2.
więcej

Zakończono zbrojenie i betonowanie ścian oraz słupów poz. +3 w sekcji 1 oraz 2, a także zbrojenie i betonowanie stropu nad +3 w sekcji 1 oraz 2.

Trwa zbrojenie i betonowanie ścian i słupów w poz. +4 w sekcji 2.

Rozpoczęto roboty murarskie w garażu podziemnym

Trwa wykonywanie izolacji termicznej ścian i stropów garażu podziemnego.

W lutym planowane jest rozpoczęcie robót murowych na kondygnacjach nadziemnych.

 

 

Grudzień 2020
Zakończono zbrojenie i betonowanie ścian oraz słupów poz. -1
więcej

Zakończono zbrojenie i betonowanie ścian oraz słupów poz. -1 oraz stropu nad garażem w poz. -1, tym samym zakończono „stan 0” budynku.

Zabetonowano strop nad parterem w sekcji 2, do końca miesiąca planowane jest zakończenie zbrojenia i betonowania całego stropu nad parterem.

Rozpoczęto zbrojenie i betonowanie ścian i słupów w poz. I piętra w sekcji 2.

W zakresie garażu w poziomie -2 oraz -1 trwają prace polegające na rozszalunku, wykonaniu finalnej kosmetyki betonu oraz przygotowaniu powierzchni do rozpoczęcia robót murowych oraz izolacji termicznej ścian i stropów.

W styczniu planowane jest wykonanie elementów konstrukcyjnych w zakresie I oraz II piętra, wykonanie zasypek ścian fundamentowych wokół budynku, rozpoczęcie robót murowych oraz izolacji termicznej ścian i stropów garażu.

 

Listopad 2020
Zakończono wykonywanie płyty fundamentowej
więcej

Zakończono wykonywanie płyty fundamentowej, słupów i ścian poz. -2 oraz wykonano strop nad poz. -2

Dokonano demontażu rozpór pionowych i poziomych ścian zabezpieczenia wykopu.

Zakończono wykonywanie stropu nad poz. -1 w sekcji 2

Trwają prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem stropu nad poz. -1 w sekcji 1.

 W kolejnych dniach planowane jest kontynuowanie prac ciesielsko- zbrojarskich stropu nad poz. -1 oraz słupów i ścian parteru.

Październik 2020
Zakończono wykonywanie zabezpieczenia ścian wykopu ścianką berlińską
więcej

Zakończono wykonywanie zabezpieczenia ścian wykopu ścianką berlińską oraz wykonywanie podkładu z chudego betonu

Trwają prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem płyty fundamentowej i ze zbrojeniem i betonowaniem ścian i słupów poz. -2. Rozpoczęto szalowanie stropu nad garażem w poziomie -2.  W kolejnych dniach planowane jest kontynuowanie zbrojenia i betonowania płyty fundamentowej oraz ścian i słupów garażu w poz. -2 oraz zbrojenie i betonowanie stropu nad poz. -2.

 

Wrzesień 2020
Wykonano zabezpieczenie ścian wykopu, zamontowano rozpory pionowe i poziome.
więcej

Wykonano zabezpieczenie ścian wykopu, zamontowano rozpory pionowe i poziome.

Wykonano też wykop na docelową rzędną poziomu -2 i podkład z chudego betonu poziomu -2.

Rozpoczęto zbrojenie płyty fundamentowej w poziomie -2.

W kolejnych dniach planowane kontynuowanie głębienia wykopu w poz. -1, wykonanie cudego betonu w poz. -1 oraz dalsze zbrojenie płyty fundamentowej i rozpoczęcie jej betonowania

Sierpień 2020
Dnia 19.08.2020 odbyło się przekazanie placu budowy.
więcej

Dnia 19.08.2020 odbyło się przekazanie placu budowy.

Dokonano odkrywki i utylizacji pozostałości fundamentów po starej zabudowie działki.

Rozpoczęto roboty związane z zabezpieczeniem ścian wykopu – wiercenie otworów do montażu pali stalowych oraz ich wwibrowywanie w przygotowane otwory zgodnie z projektem wykonawczym zabezpieczenia ścian wykopu.

Rozpoczęto roboty związane z głębieniem wykopu.

W kolejnych dniach planowane jest rozpoczęcie montażu opinki drewnianej ściany berlińskiej.