sampl45a sampl45a sampl45a
Woronicza
ul. Woronicza/Suwak w Warszawie

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. wyłonił Generalnego Wykonawcę na wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą położonego w dzielnicy Mokotów w Warszawie przy ul. Woronicza / Suwak. Swój wybór potwierdził zawartą w dniu 23.10.2018 r. Umową na Generalne Wykonawstwo ze Spółką KALTER z siedzibą przy ul. Augustowskiej 8 w Białystoku.

W ramach zawartego kontraktu Spółka KALTER zrealizuje budynek mieszkalny, którego Autorem jest Pracownia Projektowa MAZM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fortecznej 14, o 1 kondygnacji podziemnej i 9-ciu kondygnacjach nadziemnych. Łączna powierzchnia całkowita budynku wynosi 12.044,84 m2 i łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i lokalu usługowego 6.305,14 m2, na które składa się 97 szt. lokali mieszkalnych i 1 lokal usługowy.

Pierwsze prace przygotowawcze przy budowie budynku rozpoczęły się już w październiku 2018 r., a oddanie inwestycji do użytku zaplanowane zostało na lipiec 2020 roku.

Zawarta umowa to kolejna już wspólna realizacja Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. i KALTER Sp. z o.o., która potwierdza, że poprzednie realizacje zakończyły się obopólnym sukcesem, a zaufanie jakim obdarzył KALTER Sp. z o.o. Inwestor zlecając realizację kolejnego projektu stanowi potwierdzenie stabilnej pozycji rynkowej KALTER Sp. z o.o. jako wiarygodnego i rzetelnego Generalnego Wykonawcę.

Postęp prac na budowie
Wrzesień 2020
Budowa zakończona.
więcej

Budowa zakończona.

Spisaliśmy z Inwestorem protokół odbioru końcowego.

Obecnie jesteśmy w trakcie przekazywania mieszkań lokatorom.

Sierpień 2020
Trwają czynności związane z przekazaniem budynku administratorowi.
więcej

Trwają czynności związane z przekazaniem budynku administratorowi.

Lipiec 2020
Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
więcej

Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Trwają czynności odbiorowe związane z inwestorskim odbiorem końcowym.

 

Czerwiec 2020
W czerwcu zostały ukończone roboty budowlane.
więcej

W czerwcu zostały ukończone roboty budowlane.

Złożony został wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Trwają odbiory wewnętrzne.

 

Maj 2020
Zakończono roboty związane z zabudową szachtów.
więcej

W maju zakończono roboty związane z zabudową szachtów, portali windowych i portali drzwiowych. Zakończono także malowanie lokali i klatek schodowych. Zamontowano osprzęt i oprawy oświetleniowe.

Zakończono budowę drogi 10KDD oraz wykonano próby instalacji SSP z wynikiem pozytywnym.

Budynek gotowy do zgłoszenia zamiaru do użytkowania.

 

Kwiecień 2020
W miesiącu kwietniu prowadzimy roboty typowo wykończeniowe
więcej

W miesiącu kwietniu prowadzimy roboty typowo wykończeniowe związane z:

montażem okładzin ściennych na klatkach schodowych (zabudowy szachtów, portale drzwiowe i windowe), uzbrajaniem stolarki drzwiowej lokalowej,  malowaniem lokali i klatek schodowych,

montażem opraw oświetleniowych w częściach wspólnych i osprzęty elektrycznego w lokalach.

Prowadzimy również prace związane z zagospodarowaniem terenu takie jak układanie chodników, opasek, montażu ogrodzenia i elementów DFA.

 

Marzec 2020
Budowa weszła w etap robót wykończeniowych.
więcej

W miesiącu marzec  budowa weszła w etap robót wykończeniowych.  Zakończono montaż platform parkingowych w garażu i ułożono płaskie powierzchne gresowe na klatkach schodowych.

Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu oraz roboty malarskie w lokalach i częściach wspólnych.

W ostatnim czasie rozpoczęto montaż oświetlenia na klatkach schodowych, korytarzach i holach, montaż białego montażu elektrycznego w lokalach, montaż okładzin ściennych – portali drzwiowych i zabudów szachtów instalacyjnych oraz rozpoczęto wykonanie izolacji przeciwwodnych na balkonach.

Luty 2020
Zakończono wykonywanie posadzek w budynku i roboty elewacji południowej i zachodniej.
więcej

W lutym zakończono wykonywanie posadzek w budynku i roboty elewacji południowej i zachodniej. Skończony został montaż drzwi stalowych w poziomie garażu oraz konstrukcji balustrad zewnętrznych.

Rozpoczęto montaż platform parkingowych w garażu oraz wykonywanie posadzki żywicznej.

Na etapie początkowym jest układanie gresu na klatkach schodowych i w pomieszczeniach technicznych.

Rozpoczęto roboty drogowe.

Styczeń 2020
Zakończono montaż wind osobowych
więcej

W styczniu zakończono montaż wind osobowych oraz prace tynkarskie.  Rozpoczęto prace malarskie w lokalach, montaż skrzydeł drzwiowych i montaż instalacji na dachu budynku.

Kontynuowane jest wykonywania szlicht, elewacji,  montażu grzejników a także pozostałe prace instalacyjne.

 

Grudzień 2019
Rozpoczęto montaż grzejników i uruchomiono centralne ogrzewanie na klatce nr 3
więcej

Rozpoczęto montaż grzejników i uruchomiono centralne ogrzewanie na klatce nr 3.  Rozpoczętą także montaż ościeżnic drzwi lokalowych i wind osobowych.

Kontynuowane są prac tynkarskie, posadzkarskie, instalacyjne oraz elewacyjne. 

Listopad 2019
Zakończono izolację stropodachu i ułożono warstwę balastową ze żwiru.
więcej

Zakończono izolację stropodachu i ułożono warstwę balastową ze żwiru.

Rozpoczęto montaż instalacji pod posadzkowych sanitarnych i teletechnicznych, oraz wykonywanie posadzek na klatce nr 3.

Ponadto trwa realizacja robót:

Elektrycznych podtynkowych, tynkarskich, elewacyjnych, izolacyjnych balkonów i tarasów.

Październik 2019
Trwa kontynuacja robót murowych i montażu stolarki okiennej.
więcej

 Trwa kontynuacja robót murowych i montażu stolarki okiennej, a także roboty instalacyjne, elektryczne i wodno – kanalizacyjnych.

Zakończono izolację przeciwwodna dachu.

Rozpoczęto tynkowanie lokali i roboty elewacyjne.

Wrzesień 2019
Trwają końcowe prace związane z murowaniem ścian osłonowych.
więcej

Trwają końcowe prace związane z murowaniem ścian osłonowych. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej, izolacje dachu, montaż rozdzielni elektrycznych i kablowanie tras oraz montaż węzła cieplnego. Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne z montażem zbiornika kompensacyjnego. Szykujemy się do rozpoczęcia tynkowania lokali.

 

Sierpień 2019
Trwa zbrojenie stropu nad ostatnią kondygnacją.
więcej

Trwa zbrojenie stropu nad ostatnią kondygnacją. W trakcie są także roboty murowe na kondygnacjach +3, +4, +5.

W garażu rozpoczęto układanie izolacji termicznej ścian  oraz trwa montaż instalacji.

Na etapie początkowym jest także montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych w lokalach i częściach wspólnych kondygnacji naziemnej.

Lipiec 2019
Wykonano konstrukcję elementów pionowych kondygnacji +7
więcej

Wykonano konstrukcję elementów pionowych kondygnacji +7.

Trwają roboty murowe na kondygnacjach +1, +2, +3.

Wykonano izolację termiczną stropu garażu w poziomie -1.

Rozpoczęto montaż instalacji: elektrycznych, wodociągowo -  kanalizacyjnych i wentylacyjnych.

Czerwiec 2019
W tej chwili trwają prace żelbetowe na kondygnacji +5
więcej

W tej chwili trwają prace żelbetowe na kondygnacji +5 i prace kosmetyczne na całym budynku. Zostały również rozpoczęte roboty murowe na parterze.

Maj 2019
W maju wykonane zostały pełne kondygnacje do +2
więcej

W maju wykonane zostały pełne kondygnacje do +2 i część pionów na kondygnacji +3.

Kwiecień 2019
Jesteśmy w trakcie wykonywania stropu nad poziomem parteru
więcej

Jesteśmy w trakcie wykonywania stropu nad poziomem parteru. Wykonano go w 20%. Kontynuujemy także wykonywanie pionów kondygnacji +1 i na dzień dzisiejszy wynosi około 80% całości na tym poziomie. Prowadzone są równocześnie prace instalacji odgromowej, rozpoczęto prace przyłączy kanalizacyjnych i deszczowych na naszym terenie budowy. Rozpoczęły się prace zasypujące przestrzeń między ścianami fundamentowymi, a ścinakami szczelnymi. W ostatnim czasie wykonano także zjazd rampą z poziomu parteru na parking podziemny.

Marzec 2019
Zakończyliśmy wylewanie płyty fundamentowej.
więcej

Zakończyliśmy wylewanie płyty fundamentowej. Zostały wykonane piony kondygnacji – 1 w 70%. W dalszym ciągu kontynuowane są prace instalacji odgromowej. W najbliższym czasie planujemy zakończenie pionów kondygnacji – 1 oraz stropu nad poziomem -1.

Luty 2019
W chwili obecnej zakończyło się wylewanie chudego betonu pod płytę fundamentową.
więcej

W chwili obecnej zakończyło się wylewanie chudego betonu pod płytę fundamentową. Płyta fundamentowa zakończona jest w 80 %, wylewanie ostatniej działki planowane jest na 6 marca. Rozpoczęte zostało wykonywanie pionów kondygnacji -1. Kontynuowane są w dalszym ciągu  prace instalacji podposadzkowej i odgromowej. W najbliższym czasie planujemy zakończenie płyty fundamentowej, kontynuowanie pionów kondygnacji – 1 oraz rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem stropu nad poziomem -1.

Styczeń 2019
Jesteśmy na etapie wylewania chudego betonu pod płytę fundamentową
więcej

Jesteśmy na etapie wylewania chudego betonu pod płytę fundamentową. Wykonujemy również kolejne fragmenty  płyty fundamentowej wraz z instalacją  odgromową i podposadzkową.

Grudzień 2018
Do chwili obecnej zostało wykonane zabezpieczenie wykopu.
więcej

Do chwili obecnej zostało wykonane zabezpieczenie wykopu, trwają roboty ziemne, a następnie wykonana zostanie płyta fundamentowa.