sampl45a sampl45a sampl45a
Wilanowska Vinci
al. Wilanowska /ul. Karczocha /ul. Śródziemnomorska

Budynek jest budynkiem średniowysokim, a jego wysokość wynosi od VI do VIII kondygnacji (tj. ok. 25 m). Pod obiektem zaprojektowano dwupoziomowy garaż podziemny wraz z pomieszczeniami technicznymi, komórkami lokatorskimi oraz boksami rowerowymi. Dla budynku założono dwie kondygnacje garażu podziemnego zapewniające wymaganą liczbę miejsc postojowych dla mieszkań, których zaprojektowano 106 szt. o powierzchni od 25 m2 do 87 m2. Planowany termin do przekazania lokali do użytkowania to II kwartał 2022 r. Link do inwestycji https://osiedlewilanowska.pl

Główne parametry budynku: powierzchnia zabudowy 1146,60 m2; powierzchnia całkowita nadziemna - 8653,60 m2; powierzchnia całkowita podziemna - 4597,0 m2; kubatura naziemna - 24282,0 m3, kubatura podziemna - 14135,0 m3;  powierzchnia użytkowa mieszkań - 5333,9 m2; wysokość zabudowy od VI do VIII kondygnacji; maksymalna wysokość budynku - 25 m; ilość kondygnacji podziemnych - 2; ilość lokali usługowych - 3 szt.; powierzchnia lokali usługowych - 398,0 m2, ilość lokali mieszkalnych - 106 szt.

Postęp prac na budowie
Kwiecień 2021
W kwietniu zakończono stan zero budowy.
więcej

W kwietniu zakończono stan zero budowy. Wykonano elementy pionowe na poziomie 0 oraz zakończono prace związane ze zjazdem do garażu.

Marzec 2021
Wykonano elementy pionowe na części A i C poziomu -1.
więcej

Wykonano elementy pionowe na części A i C poziomu -1. Wykonano także zbrojenie stropu nad poziomem -1 na części A oraz C. W części B zakończono płytę fundamentową i wykonano elementy pionowe na poziomie -2.

 

Luty 2021
Zostało wykonane zbrojenie na ostatniej części płyty fundamentowej.
więcej

Zostało wykonane zbrojenie na ostatniej części płyty fundamentowej. Zabetonowano strop na części A i C, Obecnie wykonujemy szalunek nad stropem -1 na części A i C.

Styczeń 2021
Posadowilśmy żurawi nr 2 .
więcej

W styczniu posadowilśmy żurawi nr 2 oraz wykonaliśmy strop nad -2 na części A . Zakończyliśmy wykop na części B. Wykonaliśmy elementy pionowe na części A i C.

 

Grudzień 2020
W tym miesiącu betonujemy płytę fundamentową na części A.
więcej

W tym miesiącu betonujemy płytę fundamentową na części A, wykonywane jest zbrojenie słupów na części A, posadowiono żuraw nr 1. Na części C jest przygotowywana sekcja do posadowienia żurawia nr 2.

 

Listopad 2020
Przygotowaliśmy dno wykopu i zostały wykonane chudziaki.
więcej

W tym miesiącu na budowie przygotowaliśmy dno wykopu i zostały wykonane chudziaki. Ściana szczelinowa została oczyszczona . Pod częścią A rozpoczęły się roboty przygotowawcze do wykonania „białej wanny”.

Październik 2020
Prowadzone są roboty związane z wywożeniem ziemi z wykopu.
więcej

Na budowie przy Karczocha/Wilanowskiej prowadzone są roboty związane z wywożeniem ziemi z wykopu, wieszaniem rozpór ściany szczelinowej, czyszczeniem i kosmetyką ściany szczelinowej oraz odwodnieniem dna wykopu. W tym tygodniu rozpoczęliśmy wykonywanie mikropali pod płytą fundamentową. W miesiącu październiku zakończyliśmy betonowanie oczepu ściany szczelinowej oraz wykonaliśmy wjazd na budowę od strony al. Wilanowskiej.

 

 

Wrzesień 2020
W miesiącu wrześniu rozpoczęto wykop i montaż rozpór ścian szczelinowej
więcej

W miesiącu wrześniu rozpoczęto wykop i montaż rozpór ścian szczelinowej. Ku końcowi zbliża się betonowanie oczepu ściany szczelinowej.

 

Sierpień 2020
Wykonaliśmy ściankę szczelinową
więcej

Wykonaliśmy ściankę szczelinową i przygotowujemy prace związane z odwodnieniem wykopu.

 

Lipiec 2020
15.07.2020 odebraliśmy plac budowy od Inwestora.
więcej

15.07.2020 odebrano plac budowy od Inwestora.  Wykonano rozbiórkę istniejącego budynku. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z wykonywaniem ścianek prowadzących pod ścianę szczelinową oraz trwają przygotowania do wykonywania pierwszych sekcji ścian szczelinowych.