sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle "Amsterdam"
ul. Samarytanki w Warszawie

W dniu 30.11.2016 r. Spółka Kalter zawarła Umowę na realizację osiedla mieszkaniowego "Amsterdam" przy ul. Samarytanki w Warszawie. Umowa obejmuje trzy etapy, w ramach których wybudowane zostanie łącznie 363 mieszkania oraz 14 lokali usługowych. Lokale znajdą się w czterech budynkach o wysokości do sześciu kondygnacji nadziemnych

Postęp prac na budowie
Luty 2019
Uzyskaliśmy pozytywne opinie Służb w dniu 27.02.2019.
więcej

Po uzyskaniu pozytywnych opinii Służb w dniu 27.02.2019 rozpoczęło się przekazywanie lokali klientom. Na budynkach i terenie zewnętrznym trwają ostatnie prace porządkowe.

Styczeń 2019
Obecnie na budowie Amsterdam przy ul. Samarytanka w Warszawie kończymy prace elewacyjne.
więcej

Obecnie na budowie Amsterdam przy ul. Samarytanka w Warszawie kończymy prace elewacyjne, montaż balustrad zewnętrznych oraz kontynuujemy prace na balkonach i tarasach. Zakończono montaż portali drzwiowych, okładzin HPL oraz balustrad wewnątrz budynków B, C i D. W trakcie montaż barwionego szkła jako wypełnienie balustrad wewnętrznych. Prace malarskie na korytarzach i klatkach schodowych zmierzają ku końcowi.

Wewnątrz mieszkań trwają prace porządkowe oraz montaż osprzętu okiennego. W garażu kończymy posadzkę żywiczną oraz oznakowanie organizacji ruchu, montujemy też zaprojektowane wygrodzenia. Wokół budynków kontynuujemy wykonanie dróg, chodników oraz ogrodzeń ogródków lokatorskich. W wejściach do budynków trwa montaż elewacji z płyt HPL.

Grudzień 2018
Obecnie na budowie Amsterdam, przy ul. Samarytanki w Warszawie trwają zaawansowane prace malarskie wewnątrz lokali budynków B i D.
więcej

Obecnie na budowie Amsterdam, przy ul. Samarytanki w Warszawie trwają zaawansowane prace malarskie wewnątrz lokali budynków B i D. Zakończono montaż portali drzwiowych na budynku C, na pozostałych budynkach prace są w trakcie. Zakończono prace gresiarskie na częściach wspólnych budynku C oraz montaż balustrad wewnętrznych na budynku C – w budynku B montaż wciąż trwa. Zakończono montaż drzwi wejściowych do klatek, w trakcie jest wstawianie szyb i progów oraz trwają prace zieleniarskie na patio Etapu II i te związane z zagospodarowaniem ogródków lokatorskich. W garażu w trakcie są prace przy posadzce żywicznej.

Listopad 2018
Zakończono prace malarskie w lokalach budynku C
więcej

Zakończono prace malarskie w lokalach budynku C, natomiast trwają one wewnątrz budynków B i D.

Ku końcowi zbliża się montaż drzwi lokalowych na Etapie II , na Etapie III zamontowano ościeżnice i trwa montaż skrzydeł drzwiowych.

Trwają zaawansowane prace gresiarskie na klatkach etapu III, na części klatek etapu II zakończono prace gresiarskie na korytarzach i rozpoczęto prace malarskie.

Trwa także montaż balustrad wewnętrznych a budynku C.

Na obydwu etapach budowy kończony jest montaż drzwi wejściowych do klatek.

Przygotowano substrat pod dachy zielone na dachach budynków I Etapu.

W trakcie są prace zieleniarskie i brukarskie na ścieżkach pieszych na terenie patio.

Zakończono montaż bram przeciwpożarowych w garażu podziemnym i montaż windy na terenie zewnętrznym.

Natomiast w garażu trwają prace przy posadzce żywicznej.

Październik 2018
Na patio trwają prace zieleniarsko-drogowe związane z wykonaniem zagospodarowania terenu.
więcej

Na budowie Amsterdam, przy ul. Samarytanki w Warszawie obecnie trwają prace związane z elewacja zewnętrzna budynków m.in. wykonanie murali.
Na dachach trwają prace zieleniarskie, a na patio prace zieleniarsko-drogowe związane z wykonaniem zagospodarowania terenu.
Wewnątrz budynku układany jest gres, trwa malowanie, montowane są drzwi do lokali mieszkalnych, grzejniki, parapety oraz osprzęt elektryczny.

Wrzesień 2018
Na etapie II i III trwają prace tynkarskie, posadzkarskie oraz gresowe.
więcej

Na etapie II i III budowy Amsterdam, przy ul. Samarytanki/Róg Korzona w Warszawie, trwają prace tynkarskie, posadzkarskie oraz gresowe. W lokalach mieszkalnych trwa montaż parapetów wewnętrznych oraz malowanie. W garażu trwają prace związane z wykonaniem posadzki żywicznej, natomiast na dachach są w trakcie prace izolacyjne.

Sierpień 2018
Trwają prace instalacyjne na kondygnacji podziemnej - garaż oraz montaż dźwigów osobowych na klatkach.
więcej

Na budowie Amsterdam trwają prace instalacyjne na kondygnacji podziemnej - garaż, oraz montaż dźwigów osobowych na klatkach. 
Na zewnątrz prowadzone są prace elewacyjne, montaż balustrad, układanie warstw dachowych oraz wykonywanie warstw izolacyjnych na patio.
Wewnątrz budynków wykonywane są tynki gipsowe i szlichty cementowe.

Lipiec 2018
Zakończyliśmy roboty na I etapie inwestycji, przekazaliśmy mieszkania dla klientów. Na II i III etapie rozpoczęliśmy roboty elewacyjne na Bud. B i C
więcej

I Etap inwestycji zakończony!! Mieszkania zostały przekazane Lokatorom 

Na II i III etapie budowy w bud. B i C rozpoczęliśmy roboty elewacyjne, natomiast roboty tynkarskie tylko na bud. C.
W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie robót tynkarskich i elewacyjnych na bud. D.

Czerwiec 2018
Na I etapie zakończyliśmy już roboty budowlane.
więcej

Na I etapie zakończyliśmy już roboty budowlane. Pomyślnie przeszliśmy odbiory Państwowych służb - rozpoczynamy więc przekazywanie mieszkań dla klientów 

Jeżeli chodzi o etap II i III, to roboty murowe na kondygnacjach mieszkalnych zbliżają się ku końcowi. Aktualnie trwa montaż stolarki okiennej. Na bud. C rozpoczęliśmy roboty tynkarskie i termoizolacje budynku.

 
Marzec 2018
Na I etapie trwa montaż okładzin drewnopochodnych. Na II i III etapie trwa wznoszenie konstrukcji żelbetowej kondygnacji powtarzalnych.
więcej

Na I etapie trwa montaż okładzin drewnopochodnych na klatkach schodowych oraz płyt chodnikowych na tarasach kondygnacji +6 i +2. Z miesiącem marcem rozpoczynamy przegląd lokali mieszkalnych z Inwestorem. Na II i III etapie trwa wznoszenie konstrukcji żelbetowej kondygnacji powtarzalnych. Rozpoczęliśmy również roboty murowe w garażu jak również na parterach budynku.

Luty 2018
Na etapie I trwają prace wykończeniowe. Na etapie II i III trwają prace żelbetowe
więcej

Na etapie I trwają prace wykończeniowe, zamontowano wygrodzenia KFL, zakończono malowanie lokali. Na etapie II i III trwają prace żelbetowe, rozpoczęto prace murowe.

Styczeń 2018
Na etapie I trwają prace wykończeniowe, na etapie II i III prace żelbetowe oraz izolacji stropu nad garażem
więcej

Na etapie I trwają prace wykończeniowe, na etapie II i III prace żelbetowe oraz izolacji stropu nad garażem

Grudzień 2017
Etap I - aktualnie trwają roboty związane z wykonaniem żywicy w garażu. ETAP II i III - zakończyliśmy stan zero
więcej

Etap I - aktualnie trwają roboty związane z wykonaniem żywicy w garażu oraz wykończeniem klatek schodowych ETAP II i III - zakończyliśmy stan zero, rozpoczęliśmy wykonywanie zasypek wokół budynku.

Listopad 2017
Na Etapie I trwają roboty elewacyjne. Na etapie II i III wykonujemy konstrukcję parteru i I piętra
więcej

Na Etapie I trwają roboty elewacyjne, dekarskie. Wewnątrz budynku wykonujemy prace gresowe a w garażu żywicę. Na etapie II i III wykonujemy konstrukcję parteru i I piętra.

Październik 2017
Na etapie I wykonujemy roboty elewacyjne, tynki oraz posadzki
więcej

Na etapie I wykonujemy roboty elewacyjne, tynki oraz posadzki. Trwają także roboty izolacyjne na balkonach i loggiach. Na etapie II i III trwają roboty żelbetowe podziemia i stropu zero.

Wrzesień 2017
Na etapie I rozpoczęto montaż marek balustrad zewnętrznych oraz roboty elewacyjne. Na etapie II i III kontynuowane są prace żelbetowe podziemia.
więcej

Na etapie I rozpoczęto montaż marek balustrad zewnętrznych oraz roboty elewacyjne. Zakończono montaż stolarski okiennej. Wewnątrz budynków kontynuowane są roboty elektryczne oraz tynkarskie. Na etapie II i III kontynuowane są prace żelbetowe podziemia.

Sierpień 2017
Na etapie I zakończyliśmy roboty murowe Na etapie II i III kończymy wibroflotację podłoża
więcej

Na etapie I zakończyliśmy roboty murowe. Trwają prace związane z montażem instalacji elektrycznej, wentylacji oraz wod-kan. Na dniach rozpoczniemy montaż stolarki okiennej oraz roboty tynkarskie. Na etapie II i III kończymy wibroflotację podłoża. Rozpoczęliśmy roboty ciesielskie i zbrojarskie płyty fundamentowej.

Lipiec 2017
Na Etapie I kończymy roboty murowe oraz izolację stropu garażu pod częścią mieszkalną
więcej

Na Etapie I kończymy roboty murowe oraz izolację stropu garażu pod częścią mieszkalną. Kontynuujemy montaż instalacji sanitarnych. Rozpoczęto Etap II i III, na którym trwają roboty ziemne oraz montaż ścianki Berlińskiej.

Czerwiec 2017
Wykonano konstrukcję żelbetową budynku 1 i 2
więcej

Wykonano konstrukcję żelbetową budynku 1 i 2. Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych oraz natrysk wełny lamelowej w garażu.

Maj 2017
Trwają prace żelbetowe wraz z robotami murowymi
więcej

Trwają prace żelbetowe wraz z robotami murowymi. Jednocześnie rozpoczęto izolację w garażu.

Marzec 2017
Rozpoczęto zasypki wokół budynku
więcej

Rozpoczęto zasypki wokół budynku. Wykonano strop nad garażem. Trwa zbrojenie stropu na gruncie oraz stropu nad parterem.

Luty 2017
Wykonano płytę fundamentową oraz elementy pionowe garażu
więcej

Wykonano płytę fundamentową oraz elementy pionowe garażu. Trwa zbrojenie stropu nad garażem.

Styczeń 2017
Wykonano wibroflotację gruntu pod posadowieniem budynku
więcej

Wykonano wibroflotację gruntu pod posadowieniem budynku. Trwają roboty związane ze zbrojeniem płyty fundamentowej. Posadowiono kotwę żurawia wieżowego.