sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle mieszkaniowe "TWÓJ PARZNIEW MIASTO OGRÓD II"- etap III
ul. Działkowa w Pruszkowie

Budowa trzeciego etapu osiedla mieszkaniowego "Twój Parzniew - Miasto Ogród II" obejmująca 11 budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Parzniewie k. Pruszkowa.

Ilość mieszkań: 220

Powierzchnia użytkowa: 14980,66

Data rozpoczęcia: VI-2011

Data zakończenia: IX-2013

Inwestor: AGRO-MAN Sp. z o.o.