sampl45a sampl45a sampl45a
Parkur Residence
ul. Kłobucka

Przedmiotem projektu jest zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kłobuckiej w Warszawie.

 

Etap A1 inwestycji, którego realizacji podjęła się Spółka KALTER we współpracy z Inwestorem, którym jest YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18 obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A1, wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowę wewnętrznej drogi dojazdowej, utwardzonych dojść pieszych, dwóch śmietników oraz placu zabaw, zieleni i małej architektury.

 

Główne parametry Etapu A1 są następujące: powierzchnia całkowita - 13 898,84 m2; powierzchnia użytkowa mieszkań - 7.022,68 m2; kubatura budynku - 43.515,03 m3; wysokość budynku - 36,4 m; ilość kondygnacji podziemnych - 2; ilość kondygnacji nadziemnych - 11; ilość lokali mieszkalnych - 132 szt.  

Postęp prac na budowie
Styczeń 2021
Zakończono prace budowlano instalacyjne na Inwestycji.
więcej

Zakończono  prace  budowlano ‑ instalacyjne  na Inwestycji.

Trwają  prace celem  przekazania  Inwestycji  do Inwestora /Zarządcy/.

Przekazywane  są  lokale  mieszkalne nabywcom.

 

Grudzień 2020
Zakończono prace budowlano instalacyjne na Inwestycji.
więcej

Zakończono  prace  budowlano ‑ instalacyjne  na Inwestycji.

Odbyły  się  odbiory  strażackie – stanowisko  Straży  Pożarnej pozytywne, oraz

odbiór   PINB  -  uzyskano  zaświadczenie  o  pozwoleniu  na użytkowanie.

Trwają  prace odbiorowe  z Inwestorem  celem  przygotowań  do  przekazania   budynku  dla Inwestora i nabywcom  lokali.

Listopad 2020
Inwestycja została zgłoszona do służb państwowych.
więcej

Inwestycja została zgłoszona  do  służb  państwowych.

Odbyły  się  odbiory  strażackie – stanowisko  Straży  Pożarnej pozytywne.

Obecnie trwa przygotowanie  Inwestycji  do  odbioru  PINB.

Trwają  prace  zagospodarowania  terenu wokół  budynku oraz  nasadzenia roślin.

 

Październik 2020
Na budynku zakończono prace elewacyjne.
więcej

Na budynku zakończono  prace  elewacyjne oraz prace montażowe w węźle cieplnym.

Wykonano  posadzki   gresowe  na klatkach schodowych,

Wykonywani sieci  zewnętrzne, sieć wodna, sieć  deszczowa,  sieć  cieplna ,  trwają  prace odbiorowe.

Zamontowano  konstrukcje  balustrad wewnętrznych i  zewnętrznych na budynku a także windy  osobowe - trwają  prace  przygotowawcze  do UDT.

Trwa montaż grzejników w lokalach i portali  drzwiowych  do  lokali.

Prowadzone są prace szpachlowania i malowania   części  wspólnych.

Trwają  prace  zagospodarowania  terenu wokół  budynku.         

 

Wrzesień 2020
Zakończono prace elewacyjne na stronie północnej i południowej budynku.
więcej

 

Zakończono  prace  elewacyjne na stronie  północnej  i południowej budynku.

Zmontowano tablice   mieszkaniowe  i  teletechniczne  w  lokalach.

Trwają  prace  instalacji  sanitarnych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu oraz  w  pionach  instalacyjnych klatek  schodowych, prace z instalacją CO w pionach szachtów  instalacyjnych,  montaż  grzejników  w  lokalach, oraz  prace  montażowe w węźle cieplnym.

Wykonano  prace  dekarskie przeciwwodne na patio od strony północnej.

Trwają  prace  elewacyjne na budynku   od strony  południowej.

Wykonywane  są   posadzki   gresowe  na klatkach schodowych, natomiast zakończono wykonywanie sieci zewnętrznych, sieci wodnych, sieci  deszczowych i  sieć  cieplnych.

Zamontowano  konstrukcje  balustrad na budynku, trwa montaż szkła od strony  patio.

Zmontowano  windy  osobowe, trwają  prace  przygotowawcze  do UDT.

Zmontowano  drzwi  do lokali  mieszkalnych w stanie  surowym.

Trwa  montaż  portali  windowych  i  drzwiowych.

Trwają  prace szpachlowania i malowania  lokali  mieszkalnych i części  wspólnych.

 

Sierpień 2020
Zakończono prace tynkarskie na budynku.
więcej

Zakończono  prace  tynkarskie  na budynku. Trwają  prace  instalacji  elektrycznych,  prace  instalacji  sanitarnych, oraz instalacji sanitarnych podposadzkowwych w  lokalach.

Trwają także prace  montażowe w węźle cieplnym.

Zakończono  prace termoizolacyjne , dach został pokryty papą w dwóch warstwach.

Trwają  prace  elewacyjne na budynku.

Ku końcowi zbliża się wykonywane  posadzki   betonowej.

Zamontowano  konstrukcje  balustrad od strony  patio, konstrukcje  schowków na stronie  południowej, oraz zamontowano windy  osobowe.

 

Lipiec 2020
Zakończono prace termoizolacyjne i pokrycie papą w dwóch warstwach.
więcej

 

Zakończono  prace termoizolacyjne  i  pokrycie papą   w  dwóch  warstwach. Zamontowano  marki do  mocowania konstrukcji  balustrad  zewnętrznych

 

Na klatkach trwają prace tynkarskie.

Trwają  też prace  instalacji  elektrycznych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu,  szachtach  instalacyjnych  klatek  schodowych WLZ,  montaż tablic mieszkaniowych i teletechnicznych oraz  prace  instalacji  sanitarnych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu oraz  w  pionach  instalacyjnych klatek  schodowych, instalacja co w pionach szachtów  instalacyjnych, instalacje sanitarne podposadzkowe w  lokalach,  izolacja  rurociągów  co i  wody  w  garażu.

W trakcie są  montażowe w węźle cieplnym.

 

Trwają  prace  elewacyjne na budynku  od strony  północnej,  zakończono  prace  elewacyjne na ścianie wschodniej / szczyt/.

Wykonywane  są   posadzki   betonowe  na budynku i  sieci  zewnętrzne /sieć kanalizacyjna, sieć wodna, sieć  deszczowa,  sieć  cieplna/.

 

Czerwiec 2020
Zakończono prace murowe na budynku
więcej

Zakończono   prace  murowe na budynku oraz prace instalacji  elektrycznych podtynkowych,

Obecnie trwają  prace tynkarskie na wszystkich  klatkach budynku. W trakcie jest także wykonywanie instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Trwają  prace  montażowe w węźle cieplnym i prace izolacji  termicznej  na dachu budynku wraz z położeniem warstwy  papy.

Wykonano     prace  izolacji  przeciwwilgociowej  na  balkonach  oraz  na dachu  budynku, wykonano szczelność dachu.

Trwają  prace  elewacyjne na budynku  od strony  północnej, wschodniej i południowej

Rozpoczęto  wykonywanie posadzek  betonowych

Wykonywane są  sieci  zewnętrzne /sieć kanalizacyjna, sieć wodna, sieć  deszczowa.

Maj 2020
Zakończono montaż stolarki okiennej.
więcej

W maju zakończono  montaż  stolarki  okiennej.

Wykonano  konstrukcje  murowe ścian  osłonowych  i  międzylokalowych  na  budynku, oraz ścianki działowe z multigups w większości lokali.

Rozpoczęte zostały prace instalacji elektrycznych podtynkowych oraz prace tynkarskie w lokalach.

 

Kwiecień 2020
Zakończono prace żelbetowe na budynku.
więcej

Zakończono  prace  żelbetowe na budynku.  Wykonano  konstrukcje  murowe ścian  osłonowych  i  międzylokalowych  na  dziewięciu   poziomach  budynku.  Wykonano  ścianki działowe  z  multigipsu   na ośmiu poziomach i konstrukcje  murowe  kominów  na  dachu  budynku. Kontynuowany  jest  montaż  stolarki  okiennej. Trwają  prace  instalacji  elektrycznych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu,  szachtach  instalacyjnych  klatek  schodowych, oraz prace  instalacji  sanitarnych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu i  w  pionach  instalacyjnych klatek  schodowych. Wykonywane  są  prace  izolacji  przeciwwilgociowej  na  balkonach  oraz  na dachu  budynku. Niedawno rozpoczęto  prace  tynkarskie na kl. nr.A.

Marzec 2020
Zazbrojono 40% powierzchni zaszalowanej.
więcej

Zazbrojono  40%  powierzchni  zaszalowanej.  

Rozpoczęto  montaż  stolarki  okiennej  na  budynku.

Wykonano  konstrukcje  murowe ścian  osłonowych  i  międzylokalowych  na  siedmiu  poziomach  budynku, oraz  ścianki działowe  z  multigips  w  25  lokalach.

Trwają  prace  instalacji  elektrycznych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu  oraz  szachtach  instalacyjnych  klatek  schodowych.

W trakcie są także prace  instalacji  sanitarnych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu oraz  w  pionach  instalacyjnych klatek  schodowych.

 

Luty 2020
Zakończono betonowanie stropu nad poziomem +7.
więcej

Zakończono  betonowanie  stropu  nad  poziomem  +7. Wykonano  konstrukcje  murowe ścian  osłonowych  i  międzylokalowych  na  pięciu  poziomach  budynku oraz izolację  termiczną  stropu wraz  z  natryskiem  w powierzchni  garażowej na -1.

Obecnie trwają  prace  instalacji  elektrycznych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu, a także prace  instalacji  sanitarnych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu.

 

Styczeń 2020
Zakończono betonowanie stropu nad poziomem +4.
więcej

Zakończono  betonowanie  stropu  nad  poziomem  +4. Wykonano  szalunek  i  zbrojenie   stropu   nad  poziomem  +5  w  obszarze  klatki  nr. 2 i 3, a także wykonano  zasypki    wokół  fundamentów  budynku  do  poziomu    stropu 0.

Wykonane zostały  prace  izolacyjne  przeciwwodne i  termiczne  fundamentów  budynku do  wys. 1,20m  od poziomu  0. Wykonano  konstrukcje  murowe  w  garażu  na poziomie -2 i -1. Rozpoczęto  murowanie  ścian  osłonowych i międzylokalowych na poziomie parteru i pierwszego  piętra.  Na etapie początkowym są też prace związane z instalacją  elektryczną  w  garażu  na poziomie -2. Zdemontowano  i  wywieziono  konstrukcje  stalowe  kotwiące  ściankę  berlińską.

 

Grudzień 2019
Zakończono betonowanie stropu nad poziomem +1
więcej

Zakończono  betonowanie  stropu  nad  poziomem  +1,   zabetonowano 50% stropu nad  poziomem +2. Rozpoczęto   elementy  pionowe /słupy i ściany/poziomu  +3  z  obszaru  klatki  nr.3. Wykonano  szalunek  i  zbrojenie   stropu   nad  poziomem  +1  w  obszarze  klatki  nr. 1 i 2 oraz zasypki    wokół  fundamentów  budynku  do  poziomu  1,2m  poniżej  stropu 0.

Rozpoczęto  prace  izolacyjne  fundamentów  budynku oraz rozpoczęto  prace  murarskie  w garażu  poziom -2.

 

Listopad 2019
Zakończono betonowanie stropu nad poziomem zero.
więcej

Zakończono  betonowanie  stropu  nad  poziomem  zero. Wykonano   elementy  pionowe /słupy i ściany/ poziomu  parteru  z  obszaru  klatki  nr.3. Wykonano także  szalunek  stropu  nad  parterem  w  obszarze  klatki  nr. 3. Rozpoczęto  wykonywanie  zasypek  wokół  fundamentów  budynku

Październik 2019
Zakończono betonowanie płyty fundamentowej
więcej

Zakończono  betonowanie  płyty  fundamentowej. Wykonano   elementy  pionowe  - słupy i ściany poziomu -2 w 95%. 

W połowie jest wykonywaniu  stropu  nad  -2.

Na placu budowy zmontowano  2  żurawie  wiezowe.

Wrzesień 2019
Wykonano kotwienie ścianki berlińskiej wraz z opinką w 95%.
więcej

 Wykonano  kotwienie  ścianki  berlińskiej  wraz  z  opinką  w 95%.  Ku końcowi zbliżają się także prace ziemne /wykop/  pod  budynek  .

Trwa wykonywanie podkładu  betonowego  pod  posadowienie fundamentów .

Wykonano  zbrojenie  fundamentu  1  części  płyty  fundamentowej  wraz  z kotwą  pod  posadowienie żurawia wieżowego.

Sierpień 2019
Zorganizowano zaplecze budowy.
więcej

Zorganizowano  zaplecze  budowy  i zawiercono  pale do wykonywania  ścianki  berlińskiej.

Obecnie trwają  prace związane  z wykopem,  montażem  zabezpieczenia ścian  wykopu 

oraz kotwienie  konstrukcji  ścianki  berlińskiej.