sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle na Woli
Etap IX

W dniu 15.10.2019 r. Spółka KALTER podpisała Umowę z LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 2 Sp. k. na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji projekt pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Osiedle na Woli - etap IX” wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Fort Wola 14 (bud. E2) w Dzielnicy Wola w Warszawie. Inwestycja, która została rozpoczęła w październiku 2019 r. zostanie wykonana w okresie 24 miesięcy i jest piątym z kolei etapem projektowanego przedsięwzięcia składającego się z pięciu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi. Inwestycja jest położona w zielonej okolicy Dzielnicy Wola w pobliżu Parku im. Powstańców Warszawy oraz w nieopodal parków Sowińskiego, Szymańskiego i Moczydło. Zaprojektowana powierzchnia całkowita budynku to 29.284,60 m2 dla 301 szt. lokali mieszkalnych i 4 szt. lokali usługowych.

Postęp prac na budowie
Wrzesień 2020
Rozpoczęliśmy roboty tynkarskie.
więcej

W miesiącu wrześniu rozpoczęliśmy roboty tynkarskie, montaż stolarki okiennej, montaż parapetów wewnętrznych oraz roboty izolacyjne na dachu.

Trwają prace żelbetowe klatek 4,5,6 na wysokości 13 piętra.

Kontynuujemy prace murarskie .

W dalszym ciągu trwają prace związane z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi oraz wentylacyjnymi.

 

Sierpień 2020
Zakończyliśmy roboty żelbetowe na klatkach 1,2 oraz 3.
więcej

W miesiącu sierpniu zakończyliśmy roboty żelbetowe na klatkach 1,2 oraz 3 . Na części wysokiej budynku zabetonowaliśmy strop nad kondygnacją +11. Trwają prace elektryczne oraz sanitarne w lokalach oraz częściach wspólnych.

Rozpoczęliśmy montaż węzła ciepłowniczego.

Lipiec 2020
Zakończono roboty żelbetowe na klatce 7.
więcej

Zakończono roboty żelbetowe na klatce 7.

Wykonano piony żelbetowe kondygnacji +9, zakończono 30% stropu nad kondygnacją +9 części wysokiej budynku. W części niskiej wykonano 50 % stropu nad kondygnacją +7.

Trwają prace związane z instalacjami elektrycznymi,  sanitarnymi oraz wentylacyjnymi .

Kontynuowane są prace murarskie kondygnacji nadziemnych.

 

Czerwiec 2020
Wykonano izolację stropu garażu nad -1 z wełny lamelowej.
więcej

Wykonano izolację stropu garażu nad -1 z wełny lamelowej. Trwają prace nad montażem koryt instalacyjnych  w części podziemnej budynku.

Rozpoczęto prace murarskie na piętrze 1 i 2 budynku.

Kontynuowane są prace żelbetowe. Zakończono prace związane ze stropem nad kondygnacją +4, wykonano 80 % stropu nad kondygnacją +5 oraz wykonano 30% stropów nad kondygnacją +6.

 

Maj 2020
Rozpoczęto prace murarskie na parterze budynku.
więcej

W maju rozpoczęto prace murarskie na parterze budynku oraz zakończono mury w garażu. Wykonano przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe.

Kontynuowane są prace żelbetowe. Zakończono prace związane ze stropem nad kondygnacją +3, wykonano 50 % stropu nad kondygnacją +4 oraz rozpoczęto szalowanie i zbrojenie stropów nad kondygnacją +5.

Kwiecień 2020
Wykonano demontaż ściany zabezpieczającej.
więcej

W miesiącu kwietniu wykonano demontaż ściany zabezpieczającej wykop oraz zasypki ścian fundamentowych do poziomu 0.

Kontynuowane są roboty ciesielsko-zbrojarskie. Zakończono prace związane ze stropem +0, wykonaliśmy kompletny strop poziomu +1 , 50% stropu +2 oraz rozpoczęliśmy szalowanie stropu w poziomie +3.  Trwają prace nad elementami pionowymi poziomu +2 oraz +3.

 

Marzec 2020
Obecnie kontynuowane są prace żelbetowe.
więcej

Obecnie kontynuowane są prace żelbetowe.  Rozpoczęliśmy prace ciesielsko zbrojarskie pionów parteru oraz stropu w poziomie +1.

 

Luty 2020
W miesiącu lutym zakończyliśmy betonowanie płyty fundamentowej.
więcej

W miesiącu lutym zakończyliśmy betonowanie płyty fundamentowej.  Wykonaliśmy zbrojenie elementów pionowych kondygnacji -2. Rozpoczęliśmy szalowanie i zbrojenie stropu w poziomie -1 oraz zabetonowaliśmy 2 z 7 jego sekcji

Styczeń 2020
Zakończyliśmy roboty związane w wykopem
więcej

W miesiącu styczniu zakończyliśmy roboty związane w wykopem oraz zabezpieczeniem ścian wykopu. Rozpoczęliśmy prace zbrojarsko-ciesielskie płyty fundamentowej, ścian oraz słupów.

Grudzień 2019
W dalszym ciągu trwają prace związane w wykopem
więcej

W dalszym ciągu trwają prace związane w wykopem oraz montażem zabezpieczenia ścian wykopu. Rozpoczęliśmy roboty ciesielsko-betoniarskie.

 

Listopad 2019
Zakończono prace przy wykonywaniu wstępnego wykopu pod montaż pali stalowych ścianki berlińskiej.
więcej

Zakończono prace przy wykonywaniu wstępnego wykopu pod montaż pali stalowych ścianki berlińskiej. Trwają prace przy głębieniu wykopu pod budynkiem klatki 5-7. Rozpoczęto montaż opinki drewnianej.

W przyszłym miesiącu planujemy wykonać oczepy pali stalowych wraz z rozparciem ścian berlińskich jak również wykonywanie podkładów betonowych pod pierwsze sekcje płyty fundamentowej.   

 

Październik 2019
W październiku rozpoczęto prace na budowie.
więcej

W październiku rozpoczęto prace na budowie. Przejęto i ogrodzono teren budowy. Rozpoczęto głębienie wykopu wstępnego przed wbijaniem pali stalowych ściany berlińskiej.