sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle na Woli
Etap IX

W dniu 15.10.2019 r. Spółka KALTER podpisała Umowę z LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 2 Sp. k. na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji projekt pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Osiedle na Woli - etap IX” wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Fort Wola 14 (bud. E2) w Dzielnicy Wola w Warszawie. Inwestycja, która została rozpoczęła w październiku 2019 r. zostanie wykonana w okresie 24 miesięcy i jest piątym z kolei etapem projektowanego przedsięwzięcia składającego się z pięciu budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi. Inwestycja jest położona w zielonej okolicy Dzielnicy Wola w pobliżu Parku im. Powstańców Warszawy oraz w nieopodal parków Sowińskiego, Szymańskiego i Moczydło. Zaprojektowana powierzchnia całkowita budynku to 29.284,60 m2 dla 301 szt. lokali mieszkalnych i 4 szt. lokali usługowych.

Postęp prac na budowie
Kwiecień 2021
Zakończono roboty na dachu części wysokiej oraz roboty posadzkarskie.
więcej

Na inwestycji Osiedla na Woli etap IX zakończono roboty na dachu części wysokiej oraz roboty posadzkarskie.

Rozpoczęto montaż zabudów meblowych i balustrad wewnętrznych. Kontynuowane jest układanie gresów na częściach wspólnych,  balkonach i loggiach. W garażu zakończono wykonywanie posadzki żywicznej w pomieszczeniach technicznych. Trwa wykonywanie elewacji wentylowanej parteru.

Marzec 2021
Finalizujemy wykonywanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych.
więcej

Na inwestycji Osiedle na Woli etap IX finalizujemy wykonywanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz prace tynkarskie.

Na wysokiej części budynku kontynuowane są prace posadzkarskie, trwa układanie gresów na częściach wspólnych oraz malowanie lokali. Na niskiej części zakończono układanie gresów na częściach wspólnych i rozpoczęto prace gresiarskie na balkonach, kontynuowane jest malowanie lokali.

W garażu prowadzone są prace przygotowawcze pod wykonanie posadzki żywicznej. Na całym budynku trwa montaż balustrad balkonowych. W marcu zakończyliśmy również montaż wszystkich wind osobowych.

 

Luty 2021
Trwają prace związane z wykonywaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych.
więcej

Na budowie Osiedla na Woli etap IX trwają prace związane z wykonywaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych. Kontynuowane są prace przy robotach: tynkarskich, posadzkarskich, układania gresów na częściach wspólnych, montażu drzwi wejściowych oraz malowanie ścian i sufitów w mieszkaniach. Rozpoczęto prace przy izolacji przeciwwodnej stropodachu na budynku w części wysokiej klatek 4,5,6.

 

Styczeń 2021
Rozpoczęto roboty malarsko-szpachlarskie lokali mieszkalnych.
więcej

Na inwestycji Osiedla na Woli etap IX rozpoczęto roboty malarsko-szpachlarskie lokali mieszkalnych, montaż drzwi lokalowych oraz montaż grzejników. W dalszym ciągu kontynuowane są inne prace budowlane począwszy od instalacji elektrycznych, sanitarnych poprzez roboty gresiarskie,tynkarskie, posadzkarskie kończąc na robotach elewacyjnych. Zbliżamy się do zakończenia robót murarskich ostatniej kondygnacji. W miesiącu styczniu zakończyliśmy montaż stolarki okiennej.

 

Grudzień 2020
Na inwestycji Osiedla na Woli etap IX zakończono roboty żelbetowe.
więcej

Na inwestycji Osiedla na Woli etap IX zakończono roboty żelbetowe. Trwają prace przy wykonywaniu tynków gipsowych, szlicht betonowych, montażu parapetów wewnętrznych oraz montażu balustrad. Rozpoczęto roboty murarskie ostatniej 18 kondygnacji budynku. Zakończono roboty izolacyjne na dachu części niskiej wraz z obróbkami blacharskimi attyk. Na części niskiej budynku rozpoczęto układanie gresów na częściach wspólnych. Ponadto kontynuowane jest wykonywanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz wentylacji w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych.

 

Listopad 2020
W miesiącu listopadzie rozpoczęliśmy roboty posadzkarskie.
więcej

W miesiącu listopadzie rozpoczęliśmy roboty posadzkarskie. Trwają roboty elewacyjne, murarskie, tynkarskie, izolacyjne oraz wszelkie roboty związane z instalacjami : elektrycznymi, sanitarnymi i wentylacyjnymi.

Roboty żelbetowe zbliżają się ku końcowi. Do wykonania pozostała ostatnia sekcja stropu 18 kondygnacji.

 

Październik 2020
Rozpoczęły się prace elewacyjne na budynku.
więcej

Na inwestycji Osiedla na Woli etap IX rozpoczęły się prace elewacyjne na budynku część niska. Trwają prace przy wykonywaniu tynków gipsowych, montażu parapetów wewnętrznych. Rozpoczęto wykonywanie instalacji podposadzkowych w lokalach mieszkalnych. Zakończono montaż stolarki okiennej na części niskiej budynku (do 7 piętra włącznie na całym obiekcie), trwa montaż na części wysokiej. Kontynuowane są prace murarskie oraz żelbetowe części wysokiej budynku, gdzie został wykonany strop nad 14 piętrem oraz piony 15 piętra. W trakcie są roboty izolacyjne na dachu części niskiej. Ponadto trwa wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz wentylacji w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych.

 

Wrzesień 2020
Rozpoczęliśmy roboty tynkarskie.
więcej

W miesiącu wrześniu rozpoczęliśmy roboty tynkarskie, montaż stolarki okiennej, montaż parapetów wewnętrznych oraz roboty izolacyjne na dachu.

Trwają prace żelbetowe klatek 4,5,6 na wysokości 13 piętra.

Kontynuujemy prace murarskie .

W dalszym ciągu trwają prace związane z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi oraz wentylacyjnymi.

 

Sierpień 2020
Zakończyliśmy roboty żelbetowe na klatkach 1,2 oraz 3.
więcej

W miesiącu sierpniu zakończyliśmy roboty żelbetowe na klatkach 1,2 oraz 3 . Na części wysokiej budynku zabetonowaliśmy strop nad kondygnacją +11. Trwają prace elektryczne oraz sanitarne w lokalach oraz częściach wspólnych.

Rozpoczęliśmy montaż węzła ciepłowniczego.

Lipiec 2020
Zakończono roboty żelbetowe na klatce 7.
więcej

Zakończono roboty żelbetowe na klatce 7.

Wykonano piony żelbetowe kondygnacji +9, zakończono 30% stropu nad kondygnacją +9 części wysokiej budynku. W części niskiej wykonano 50 % stropu nad kondygnacją +7.

Trwają prace związane z instalacjami elektrycznymi,  sanitarnymi oraz wentylacyjnymi .

Kontynuowane są prace murarskie kondygnacji nadziemnych.

 

Czerwiec 2020
Wykonano izolację stropu garażu nad -1 z wełny lamelowej.
więcej

Wykonano izolację stropu garażu nad -1 z wełny lamelowej. Trwają prace nad montażem koryt instalacyjnych  w części podziemnej budynku.

Rozpoczęto prace murarskie na piętrze 1 i 2 budynku.

Kontynuowane są prace żelbetowe. Zakończono prace związane ze stropem nad kondygnacją +4, wykonano 80 % stropu nad kondygnacją +5 oraz wykonano 30% stropów nad kondygnacją +6.

 

Maj 2020
Rozpoczęto prace murarskie na parterze budynku.
więcej

W maju rozpoczęto prace murarskie na parterze budynku oraz zakończono mury w garażu. Wykonano przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe.

Kontynuowane są prace żelbetowe. Zakończono prace związane ze stropem nad kondygnacją +3, wykonano 50 % stropu nad kondygnacją +4 oraz rozpoczęto szalowanie i zbrojenie stropów nad kondygnacją +5.

Kwiecień 2020
Wykonano demontaż ściany zabezpieczającej.
więcej

W miesiącu kwietniu wykonano demontaż ściany zabezpieczającej wykop oraz zasypki ścian fundamentowych do poziomu 0.

Kontynuowane są roboty ciesielsko-zbrojarskie. Zakończono prace związane ze stropem +0, wykonaliśmy kompletny strop poziomu +1 , 50% stropu +2 oraz rozpoczęliśmy szalowanie stropu w poziomie +3.  Trwają prace nad elementami pionowymi poziomu +2 oraz +3.

 

Marzec 2020
Obecnie kontynuowane są prace żelbetowe.
więcej

Obecnie kontynuowane są prace żelbetowe.  Rozpoczęliśmy prace ciesielsko zbrojarskie pionów parteru oraz stropu w poziomie +1.

 

Luty 2020
W miesiącu lutym zakończyliśmy betonowanie płyty fundamentowej.
więcej

W miesiącu lutym zakończyliśmy betonowanie płyty fundamentowej.  Wykonaliśmy zbrojenie elementów pionowych kondygnacji -2. Rozpoczęliśmy szalowanie i zbrojenie stropu w poziomie -1 oraz zabetonowaliśmy 2 z 7 jego sekcji

Styczeń 2020
Zakończyliśmy roboty związane w wykopem
więcej

W miesiącu styczniu zakończyliśmy roboty związane w wykopem oraz zabezpieczeniem ścian wykopu. Rozpoczęliśmy prace zbrojarsko-ciesielskie płyty fundamentowej, ścian oraz słupów.

Grudzień 2019
W dalszym ciągu trwają prace związane w wykopem
więcej

W dalszym ciągu trwają prace związane w wykopem oraz montażem zabezpieczenia ścian wykopu. Rozpoczęliśmy roboty ciesielsko-betoniarskie.

 

Listopad 2019
Zakończono prace przy wykonywaniu wstępnego wykopu pod montaż pali stalowych ścianki berlińskiej.
więcej

Zakończono prace przy wykonywaniu wstępnego wykopu pod montaż pali stalowych ścianki berlińskiej. Trwają prace przy głębieniu wykopu pod budynkiem klatki 5-7. Rozpoczęto montaż opinki drewnianej.

W przyszłym miesiącu planujemy wykonać oczepy pali stalowych wraz z rozparciem ścian berlińskich jak również wykonywanie podkładów betonowych pod pierwsze sekcje płyty fundamentowej.   

 

Październik 2019
W październiku rozpoczęto prace na budowie.
więcej

W październiku rozpoczęto prace na budowie. Przejęto i ogrodzono teren budowy. Rozpoczęto głębienie wykopu wstępnego przed wbijaniem pali stalowych ściany berlińskiej.