sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle mieszkaniowe
Na woli etap V

Kalter Sp. z o. o. wybuduje również V etap osiedla "Na Woli" realizowanego przez Lc Corp S. A. W piątym etapie powstanie budynek o wysokości do 8 kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Osiedle powiększy się o 147 mieszkań

Postęp prac na budowie
Marzec 2019
Zakończyliśmy prace budowlane
więcej

Zakończyliśmy prace budowlane. Budynek jest już po odbiorach, otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

Obecnie trwa usuwanie usterek i sprzątanie końcowe. 

Luty 2019
Zakończony został montaż ogrodzeń ogródków lokatorskich.
więcej

Zakończony został montaż ogrodzeń ogródków lokatorskich. Wszystkie mieszkania i pomieszczenia zostały ponumerowane. W miarę możliwości pogodowych kontynuowane są nasadzenia krzewów. No i najważniejsze: budynek dostał pozwolenie na użytkowanie.

Styczeń 2019
Zakończono malowanie mieszkań na klatce I, II, III, IV, V.
więcej

Zakończono malowanie mieszkań na klatce I, II, III, IV, V. Na ukończeniu są prace malarskie na tych samych klatkach.

Zamontowane zostały drewniane zbudowania na korytarzach.

Zakończono montaż portali drewnianych wind i drzwi wejściowych do mieszkań, skrzynek na listy, grzejników oraz osprzętu elektrycznego.

Na klatkach schodowych zostały zamontowane balustrady wraz pochwytami drewnianymi.

Obecnie trwa montaż ogrodzeń ogródków lokatorskich, wykonujemy nasadzenia drzew i krzewów.

 

Grudzień 2018
Wraz z końcem listopada, na budowie Osiedle na Woli Etap V, zakończone zostały tynki i szlichty.
więcej

Wraz z końcem listopada, na budowie Osiedle na Woli Etap V, zakończone zostały tynki i szlichty. Wykonano żywicę oraz malowanie miejsc postojowych w garażu, a także zakończono roboty drogowe. Wykonano elewację Parteru - Equiton, zakończono malowanie mieszkań na klatce I i V, do pomalowania zostały mieszkania na Parterach Klatkach III, IV, a na klatce II prace malarskie są w trakcie. Trwa montaż zabudowań drewnianych na korytarzach, zamontowano boksy rowerowe w garażu. 
Trwa montaż osprzętu elektrycznego, rozpoczęto montaż ogrodzeń ogródków lokatorskich, zamontowano balustrady klatek schodowych.
Wykonywane są nasadzenia drzew i krzewów.

Listopad 2018
Na V etapie budowy Osiedle Na Woli zakończone zostały prace tynkarskie
więcej

Na V etapie budowy Osiedle Na Woli zakończone zostały prace tynkarskie oraz szlichty na klatce 1,4,5. Wykonano żywicę oraz malowanie miejsc postojowych w garażu poza budynkiem i połowę pod budynkiem. Wykonano także naziemne miejsca postojowe, i drogi manewrowe do nich.
W połowie listopada zakończymy elewację Equiton oraz rozpoczęto malowanie mieszkań na klatce I, II, III. Zamontowano lamy na klatkach i korytarzach wszystkich klatek, grzejniki na klatce V, IV i rozpoczęto montaż na klatce I
Rozpoczęto wykonywanie drogi pożarowej i roboty zieleniarskie ogródków lokatorskich.

Październik 2018
Zakończyliśmy część prac w klatce V oraz montaż drzwi do mieszkań
więcej

Na budowie Osiedle na Woli Etap V zakończyliśmy w ostatnim czasie wykonywanie elewacji BSO, tynki, posadzki i malowanie mieszkań - wszystko to dotyczy klatki V. Zamontowane zostały drzwi do mieszkań, Zakończone zostało także malowanie i pionowe oznakowanie w garażu.
Na ukończeniu są prace tynkarskie na kl. IV, III, II, I. 
Trwają prace posadzkarskie na klatce IV, III, II, I, oraz prace malarskie na klatce V i IV. Kończymy też już montaż balustrad balkonowych. 
Prowadzimy roboty okładzinowe- gresy na klatce V, IV, II, wykonujemy posadzkę żywiczną w garażu.
W mieszkaniach klatki V i IV rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego i montaż grzejników.
Wykonujemy również elewację parteru- Equitone.
Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu, ułożono 30 naziemnych miejsc postojowych z kostki brukowej, trwa wykonywanie podbudowy, montaż krawężników i obrzeży dróg i chodników.

Wrzesień 2018
Rozpoczęto roboty malarskie na klatkach IV i V
więcej
 • Rozpoczęto roboty malarskie na kl. IV, V
 • Rozpoczęto roboty okładzinowe- gresy na klatkach V, IV, II
 • Rozpoczęto wykonywanie elewacji parteru- Equitone
 • Trwają prace tynkarskie, instalacyjne sanitarne, elektryczne
 • Wykonujemy posadzki z mieszkaniach i częściach wspólnych,
Sierpień 2018
Zakończyliśmy elewacje, montaż okien, zamontowano ślusarkę aluminiową oraz wykonano izolację na dachach i tarasach
więcej

Na budowie Osiedle na Woli (Fort Wola etap V) zakończone zostały elewacje: Północna ( Skrzydło Południowe ), Południowa ( Skrzydło Północne ), Wschodnia, Południowa ( Skrzydło Południowe ). Zakończono też montaż okien, oraz zamontowano ślusarkę aluminiową- okna klatkowe i drzwi wejściowe do klatek schodowych. Wykonano izolację na dachach i tarasach.

Rozpoczęto natomiast wykonywanie elewacji Zachodniej, montaż elewacji EQUITON na Parterze. Na etapie początkowym jest wykonywanie posadzek w mieszkaniach i częściach wspólnych, oraz wykonywanie posadzki żywicznej w garażu wraz z organizacją ruchu.

Trwają prace instalacyjne, elektryczne, sanitarne i tynkarskie.

Lipiec 2018
Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych na Klatce 1, Klatce 2, Klatce 3
więcej
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych na Klatce 1, Klatce 2, Klatce 3,
 • Rozpoczęto montaż balustrad balkonowych,
 • Rozpoczęto roboty tynkarskie na Klatce 5,
 • Rozpoczęto montaż wind,
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji stropu nad garażem,
 • Rozpoczęto wykonywanie szlicht w mieszkaniach,
 • Trwają roboty elewacyjne,
 • Trwają roboty izolacyjne na dachu,
 • Trwają roboty tynkarskie na Klatce 3, Klatce 4,
 • Trwa wykonywanie instalacji elektrycznych na Klatce 4, Klatce 5,
 • Trwają roboty instalacyjne sanitarne na Klatce 1, Klatce 2, Klatce 3, Klatce 4, Klatce 5,
Czerwiec 2018
Zakończone zostały niedawno roboty murowe i montaż stolarki okiennej
więcej

Na Naszej Budowie - Osiedle Na Woli - zakończone zostały niedawno roboty murowe i montaż stolarki okiennej.

Przyszła za to pora na elewację BSO i montaż ślusarki aluminiowej. Rozpoczęto także wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji CO w mieszkaniach oraz wykonanie izolacji termicznej części wspólnej.

Wciąż trwają prace izolacyjne dachu i stropu nad garażem, prace elektryczne i prace tynkarskie.

Maj 2018
Zakończono roboty murowe na Klatkach 4, 3, 2 oraz 1, montaż węzła CO i stolarki okiennej
więcej
 • Zakończono roboty murowe na Klatce 4, Klatce 3, Klatce 2, Klatce 1,
 • Zakończono montażu węzła CO,
 • Zakończono montaż stolarki okiennej,
 • Trwają roboty elewacyjne,
 • Trwają roboty izolacyjne na dachu,
 • Trwają roboty tynkarskie na Klatce 3, Klatce 4,
 • Trwa wykonywanie instalacji elektrycznych na Klatce 4, Klatce 5,
 • Trwają roboty instalacyjne sanitarne na Klatce 2, Klatce 3, Klatce 4, Klatce 5,
 • Wykonano papę nawierzchniową na dachu Klatka 3, Klatka 4,
 • Zakończono izolację termiczną na dachu Klatka 2,
 • Wykonano papę podkładową na dachu Klatka 2.
Kwiecień 2018
Zakończono roboty murowe na Klatce 5, rozpoczęto roboty elewacyjne
więcej
 • Zakończono roboty murowe na Klatce 5,
 • Rozpoczęto roboty elewacyjne,
 • Rozpoczęto roboty izolacyjne na dachu,
 • Rozpoczęto roboty tynkarskie na Klatce 3, Klatce 4,
 • Rozpoczęcie montażu węzła CO,
 • Trwają roboty murowe na Klatce 1, Klatce 2, Klatce 3, Klatce 4,
 • Trwa montaż stolarki okiennej,
 • Trwa wykonywanie instalacji elektrycznych na Klatce 4, Klatce 5,
 • Trwają roboty instalacyjne sanitarne na Klatce 2, Klatce 3, Klatce 4, Klatce 5,
 • Zakończono izolację termiczną na dachu Klatka 3, Klatka 4,
 • Wykonano papę podkładową na dachu Klatka 3, Klatka 4,
Marzec 2018
Rozpoczęto montaż stolarki okiennej, roboty murowe na Klatce 1
więcej
 • Rozpoczęto montaż stolarki okiennej,
 • Rozpoczęto roboty murowe na Klatce 1,
 • Trwają roboty murowe na Klatce 2, Klatce 3, Klatce 4, Klatce 5,
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych na Klatce 4, Klatce 5,
 • Rozpoczęto roboty instalacyjne sanitarne na Klatce 2, Klatce 3, Klatce 4, Klatce 5,
 • Wykonano posadzkę żywiczną w węźle CO.
Luty 2018
Zakończono roboty żelbetowe, zasypki wokół budynku
więcej
 • Zakończono roboty żelbetowe
 • Zakończono zasypki wokół budynku
 • Trwają roboty murowe na Klatce 4, Klatce 5,
 • Rozpoczęto roboty murowe na Klatce 2, Klatce 3,
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji termicznej z wełny na stropie garażu
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji sanitarnych w garażu
 • Rozpoczęto wykonanie tynków w pomieszczeniach technicznych na poziomie -1
Styczeń 2018
Trwa wykonywania konstrukcji żelbetowej na poziomie ostatniej kondygnacji
więcej

Trwa wykonywania konstrukcji żelbetowej na poziomie ostatniej kondygnacji, rozpoczęliśmy roboty murowe na parterze i I piętrze

Listopad 2017
Kontynuacja wykonywania konstrukcji żelbetowej na poziomie +2/+3
więcej

Kontynuacja wykonywania konstrukcji żelbetowej na poziomie +2/+3

Październik 2017
Kontynuacja konstrukcji żelbetowej na poziomach 0,1 i 2
więcej

Kontynuacja konstrukcji żelbetowej na poziomach 0,1 i 2

Wrzesień 2017
Kontynuacja prac żelbetowych na poziomie garażu i parteru
więcej

Kontynuacja prac żelbetowych na poziomie garażu i parteru

Sierpień 2017
Kontynuacja prac stanu zero
więcej

końcówka wykopu, kontynuacja prac stanu zero

Lipiec 2017
Trwa wykop oraz wykonywanie płyty fundamentowej
więcej

Trwa wykop oraz wykonywanie płyty fundamentowej

Czerwiec 2017
Wykonaliśmy ogrodzenie placu budowy, rozpoczęliśmy wykop
więcej

Wykonaliśmy ogrodzenie placu budowy, rozpoczęliśmy wykop