sampl45a sampl45a sampl45a
Horyzont Praga
ul.Ostrobramska/Rodziewiczówny

Projekt inwestycyjny pn. „Horyzont Praga” zlokalizowany u zbiegu ulic Ostrobramskiej i ul. Rodziewiczówny w Warszawie w dzielnicy Praga Południe, którego generalnym wykonawcą została Spółka KALTER na zlecenie Inwestora - spółki z grupy CORDIA z siedzibą w Warszawie, to wysoki apartamentowiec ze 164 mieszkaniami na 18 kondygnacjach. Powierzchnie wysokiej jakości, nowoczesnych apartamentów wynoszą od 35 m2 do 128 m2. Wszystkie apartamenty będą posiadać balkony, loggie lub tarasy, a mieszkania na parterze ogródki do 50 m2. Parter w części przeznaczono także na lokale handlowo-usługowe. Planowane zakończenie budowy przewidziane jest na IV kwartał 2021 r.

 

Główne parametry budynku są następujące: powierzchnia całkowita - 18976,78 m2; powierzchnia użytkowa mieszkań i usług - 9878,31 m2; kubatura budynku - 63972,53 m3; wysokość budynku - 54,44 m; ilość kondygnacji podziemnych - 2; ilość kondygnacji nadziemnych - 18; ilość lokali mieszkalnych - 164 szt.  

Postęp prac na budowie
Kwiecień 2021
Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu.
więcej

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu. Wykonywane jest ogrodzenie zewnętrzne oraz ogrodzenie ogródków lokatorskich. Wewnątrz budynku zamontowano skrzynki pocztowe oraz wykonano zabudowy w holu recepcyjnym. Zamontowano oprawy oświetleniowe na korytarzach oraz klatkach schodowych. Wykonano oznakowanie wizualne inwestycji.

Marzec 2021
Zakończono malowanie organizacji ruchu w garażu podziemnym.
więcej

Zakończono malowanie organizacji ruchu w garażu podziemnym. Zamontowano wygrodzenia boksów rowerowych.

Trwają prace przy wykonywaniu żywicy na klatkach schodowych oraz prace malarskie. Wykonywane są okładziny kamienne w holu recepcyjnych oraz portale windowe na parterach. Montowane są balustrady oraz przegrody balkonowe. Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu.

Montowane są oprawy oświetleniowe w częściach wspólnych.

Luty 2021
Wykonano posadzkę żywiczną w garażu podziemnym na poziomie -2.
więcej

Wykonano posadzkę żywiczną w garażu podziemnym na poziomie -2. Rozpoczęto malowanie organizacji ruchu.

Na parterze w holu recepcyjnym rozpoczęto montaż posadzki z kamienia. Trwa malowanie korytarzy oraz klatek schodowych. Wykonywane są portale drzwiowe, windowe oraz zabudowy szachtów elektrycznych. Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu (wykonywane jest podłoże pod drogi, chodniki, ogródki lokatorskie).

Styczeń 2021
Trwają prace elewacyjne.
więcej

Trwają prace elewacyjne. W garażu podziemnym przygotowane jest podłoże do wykonywania żywicy. Zamontowano pionowe platformy parkingowe. Na niskiej części budynku trwają prace przy montażu szklenia balustrad. Wykonywane są posadzki w lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnych. Trwają prace gresiarskie. Montowany jest osprzęt elektryczny oraz grzejniki.

 

Grudzień 2020
Wykonywane są roboty izolacyjne oraz zagospodarowania terenu.
więcej

Na inwestycji Horyzont Praga wykonywane są roboty izolacyjne oraz zagospodarowania terenu. Zakończono wykonywanie elewacji niskiej części budynku oraz ściany północnej wysokiej części budynku.  Trwają pace wykończeniowe w tym: roboty tynkarskie, wykonywanie posadzek oraz układanie gresów. Zamontowano windy. Rozpoczęto montaż platform parkingowych w garażu podziemnym. W lokalach mieszkalnych montowane są grzejniki oraz osprzęt elektryczny.

 

Listopad 2020
Na inwestycji Horyzont Praga wykonywane są roboty elewacyjne.
więcej

Na inwestycji Horyzont Praga wykonywane są roboty elewacyjne, izolacyjne oraz zagospodarowania terenu. Zakończono prace murarskie oraz montaż stolarki okiennej. Trwają pace wykończeniowe w tym: roboty tynkarskie, wykonywanie posadzek, montaż drzwi wewnętrznych. Rozpoczęto wykonywanie posadzki żywicznej w garażu podziemnym, układanie gresów w częściach wspólnych oraz montaż grzejników. Systematycznie wykonywane są instalacje sanitarne oraz elektryczne.

 

Październik 2020
Wykonywane są roboty elewacyjne.
więcej

Na inwestycji Horyzont Praga wykonywane są roboty elewacyjne, izolacyjne oraz zagospodarowania terenu. Jednocześnie na ukończeniu są prace murowe oraz montaż stolarki okiennej. Ponadto trwają pace wykończeniowe: roboty tynkarskie, wykonywanie posadzek, montaż drzwi wewnętrznych. Systematycznie wykonywane są instalacje sanitarne oraz elektryczne.

 

Wrzesień 2020
Zakończono prace żelbetowe na inwestycji.
więcej

Zakończono prace żelbetowe na inwestycji, wykonano ostatnią kondygnację budynku wysokiego. Trwają prace murowe od piętra 12 do 15, rozpoczęto prace elewacyjne na budynku niskim, zakończono układanie izolacji na balkonach budynku niskiego, na budynku wysokim trwają prace układania izolacji na balkonach oraz montaż marek pod balustrady. Rozpoczęto układanie szlichty na budynku niskim i wysokim.

Sierpień 2020
Na części wyższej budynku trwają prace żelbetowe na kondygnacji +16.
więcej

Na części wyższej budynku trwają prace żelbetowe na kondygnacji +16. Trwają prace murarskie oraz montaż stolarki okiennej.  W niższej części budynku ww. prace zostały zakończone. Na całej inwestycji wykonywane są instalacje elektryczne, sanitarne oraz tynkarskie. Wykonywana jest instalacja podposadzkowa w lokalach mieszkalnych.  Zamontowano bramy przeciwpożarowe.

 

Lipiec 2020
Na inwestycji trwają prace żelbetowe na części B budynku oraz murarskie.
więcej

Na inwestycji trwają prace żelbetowe na części B budynku oraz murarskie. Rozpoczęto prace tynkarskie w lokalach mieszkalnych. Wykonywana jest izolacja przeciwwodna dachu na części A budynku. Trwa wykonywanie instalacji elektrycznych oraz sanitarnych jak również montaż stolarki okiennej.

 

Czerwiec 2020
Zakończono wykonywanie konstrukcji żelbetowej części A budynku.
więcej

Zakończono wykonywanie konstrukcji żelbetowej części A budynku. Trwa wykonywanie konstrukcja żelbetowej części B budynku na poziomie +9. Trwają prace murowe ścian osłonowych oraz wewnętrznych. Wykonywana jest instalacja sanitarna wod-kan. i wentylacja. Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej w garażu podziemnym oraz lokalach mieszkalnych. Trwają prace wykończeniowe garażu w zakresie izolacji termicznych oraz tynków wewnętrznych. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej.

 

Maj 2020
Wykonywana jest konstrukcja żelbetowa budynku.
więcej

Wykonywana jest konstrukcja żelbetowa budynku. Trwają prace murowe ścian osłonowych oraz wewnętrznych. Wykonywana jest instalacja sanitarna wod-kan. i wentylacja. Trwają prace wykończeniowe garażu podziemnego w zakresie izolacji termicznych oraz tynków wewnętrznych.

 

Kwiecień 2020
Trwają prace żelbetowe.
więcej

Na inwestycji Horyzont Praga trwają prace żelbetowe. Aktualnie wykonywany jest strop nad poziomem +2 w części A, natomiast w części B  nad poziomem +4.Rozpoczęto prace murarskie na kondygnacji +1 w części B budynku. Wykonywana jest izolacja termiczna w garażu podziemnym. Przy zjeździe do garażu podziemnego wmurowano kamień węgielny.

 

 

Marzec 2020
Trwają prace przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowej.
więcej

Trwają prace przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowej.

Zakończono wykonywanie konstrukcji garażu podziemnego poziom -2, poziom -1 pod budynkiem B.

Aktualnie wykonywany jest strop nad poziomem -1  budynku A oraz parter części B.

Rozpoczęto roboty murowe w garażu podziemnym na poziomie -2.

 

Luty 2020
Zakończono prace związane z wykonywaniem płyty fundamentowej.
więcej

Zakończono prace związane z wykonywaniem płyty fundamentowej.

Trwają prace przy wykonywaniu stropu nad poziomem -2 w budynku A oraz pionów poziomu -1 budynku B.

W budynku B rozpoczęto szalowanie stropu nad poziomem -1.

 

Styczeń 2020
Zakończono roboty ziemne
więcej

Zakończono roboty ziemne, wykop docelowy pod budynek oraz wykonywanie betonu podkładowego.

Obecnie trwają prace przy montażu zbrojenia oraz betonowaniu płyty fundamentowej oraz pionów na poziomie -2.

 

Grudzień 2019
Kontynuowany jest wykop pod budynek niższy.
więcej

Obecnie kontynuowany jest wykop pod budynek niższy, pod budynkiem wyższym wykonano podkład z betonu pod płytę fundamentową.

Rozpoczęto prace żelbetowe związane z wykonaniem konstrukcji budynku.

Zmontowano żurawia Ż2.

 

Listopad 2019
Zakończono wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej
więcej

Zakończono wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej Jet Grouting oraz mikropali kotwiących płytę fundamentową. Obecnie trwają roboty ziemne, uwzględniające remediację gruntu.

 

Październik 2019
Zakończono wykonanie ściany szczelinowej wraz z oczepem betonowym.
więcej

Zakończono wykonanie ściany szczelinowej wraz z oczepem betonowym. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu przesłony filtracyjnej Jet Grouting.

 

 

Wrzesień 2019
Na budowie wykonano ok. 80 % ściany szczelinowej.
więcej

Na budowie wykonano ok. 80 % ściany szczelinowej. Trwa remediacja gruntu.  

 

Sierpień 2019
W sierpniu rozpoczęliśmy prace na budowie.
więcej

W sierpniu rozpoczęto prace na budowie. Przejęto i ogrodzono teren budowy, ustawiono zaplecze socjalno-biurowe, wykonano wjazd i ułożono drogi i place składowe na budowie.

Rozprowadzono instalacje zasilania elektrycznego oraz wod-kan na cele budowy.

Rozpoczęto wykonywanie obwodowej ściany szczelinowej.