sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a

Budujemy osiedle przy ul. Woronicza / Suwak

2018-12-06

W dniu 23.10.2018 r. Spółka KALTER z zawarła z Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Umowę na Generalne Wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Woronicza / Suwak w Warszawie. Podpisana Umowa zobowiązuje Spółkę KALTER do wybudowania w terminie do lipca 2020 r. budynku składającego się z jednej kondygnacji podziemnej i dziewięciu kondygnacji nadziemnych o łącznej powierzchni całkowitej 12.044,84 m2 i łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 6.305,14 m2, mieszczących w tym układzie przestrzeni użytkowej 97 lokali mieszkalnych i jeden lokal usługowy.

Powrót