sampl45a sampl45a sampl45a
Bemowo Line
ul. Szeligowska

Projekt inwestycyjny pn.: „Bemowo-Line” Budynek pn.: „Art” zlokalizowany przy ul. Szeligowskiej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo to nowy projekt charakteryzujący się nowoczesną architekturą francuskiego dewelopera NEXITY, który zdecydował się powierzyć Spółce KALTER generalne wykonawstwo tego etapu całego projektu. Inwestycja składać się będzie ze 124 mieszkań zlokalizowanych na pięciu piętrach i 6 lokalach usługowych zlokalizowanych na parterze. Projekt budynku „Art” obejmował będzie mieszkania jednopokojowe o powierzchni od 29 m2 do 32 m2, mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 37 m2 do 47 m2 i mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 60 m2 do 68,50 m2. Planowane zakończenie budowy przewidziane jest na III kwartał 2021 r. Link do inwestycji www.bemowoline.pl

 

Główne parametry budynku są następujące: powierzchnia całkowita - 12.892,70 m2; powierzchnia użytkowa mieszkań i usług - 6.499,09 m2; kubatura budynku - 41.349,35 m3; wysokość budynku - 19,37 m; ilość kondygnacji podziemnych - 1; ilość kondygnacji nadziemnych - 6; ilość lokali mieszkalnych - 124 szt.; ilość lokali usługowych - 6 szt.; ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym – 112 szt.

Postęp prac na budowie
Wrzesień 2020
Zakończono murowanie ścian osłonowych i międzylokalowych.
więcej

Zakończono murowanie ścian osłonowych i międzylokalowych tym samym zakończono kamień milowy nr 4  pięc tygodni dni przed terminem umownym. Wykonana jest warstwa podkładowa dachu, trwa układanie warstwy docelowej. Skończono prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych garażu i rozpoczęto tynkowanie lokali.

Ku końcowi zbliża się montaż okien. Trwają roboty murarskie ścianek działowych z multigips, oraz montaż instalacji elektrycznych w lokalach, a także układanie linii zasilających.

Rozpoczęto docieplanie budynku i układanie instalacji podposadzkowych w lokalach.

 

 

 

Sierpień 2020
Rozpoczęto krycie dachu i montaż okien.
więcej

Sierpień na Szeligowskiej rozpoczęto krycie dachu i montaż okien.

Zakończone zostały prace związane z tynkowaniem pomieszczeń technicznych garażu, rozpoczęto  wykonywanie tynków w lokalach.

Trwają roboty murarskie ścian osłonowych i międzylokalowych, wykonano 4 kondygnacje, rozpoczęto murowanie na 5 i 6 kondygnacji.

-Trwa także murowanie ścianek działowych w systemie Multigips – wykonano 3 kondygnacje trwają prace na 4 i 5 kondygnacji.

W toku są prace instalacyjne sanitarne, piony i instalacje elektryczne w lokalach. Wykonywane są piony wentylacyjne i kanalizacyjne, oraz montaż instalacji elektrycznych w lokalach.

 

Lipiec 2020
24.07.2020 zakończono stan surowy budynku.
więcej

24.07.2020 zakończono stan surowy budynku, kamień milowy nr 3 wykonano 50 dni przed terminem umownym.

Obecnie wykonywane są kominy i nadszybia wind i klatek schodowych.

Trwają roboty murarskie ścian osłonowych i międzylokalowych oraz murowanie ścianek działowych w systemie Multigips.

Prowadzone są  prace instalacyjne sanitarne i elektryczne wykonano, wykonywane są piony wentylacyjne i kanalizacyjne.

Rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych w lokalach.

 

Czerwiec 2020
Zakończono strop nad III piętrem.
więcej

Zakończono strop nad III piętrem.  Końca dobiegły także roboty murarskie w garażu oraz wykonywanie izolacji termicznej stropu nad garażem.  Ukończono murowanie ścian osłonowych i międzylokalowych parteru klatki A i D. 

Obecnie trwają roboty murowe nadziemia i roboty zbrojarsko-ciesielskie.

Rozpoczęto montaż kanalizacji sanitarnej.

 

 

 

Maj 2020
W maju zakończono strop nad I piętrem.
więcej

W maju zakończono strop nad I piętrem.  Obecnie trwają roboty zbrojarsko ciesielskie.  Betonowane są piony drugiego i trzeciego piętra. Rozpoczęto izolacje termiczną stropu nad garażem i wykonano zasypki ścian fundamentowych

 

Kwiecień 2020
W kwietniu zakończono strop nad garażem.
więcej

 

W kwietniu zakończono strop nad garażem. Wykonano 80 % pionów parteru, zabetonowano 25 % stropu nad parterem i przygotowano ponad 50% zbrojenia stropu nad parterem.

Betonowane są piony pierwszego piętra przy klatce A.

Trwają  izolacje i zasypki ścian fundamentowych i roboty zbrojarsko ciesielskie.

Marzec 2020
Zakończyliśmy wykopy oraz wykonaliśmy pozostałą część płyty fundamentowej.
więcej

W marcu zakończyliśmy wykopy oraz wykonaliśmy pozostałą część płyty fundamentowej – działki IV, V oraz IV. Na początku miesiąca także rozpoczęliśmy szalowanie stropu nad garażem. Przez miesiąc udało nam się odebrać i zabetonować 1/4 część stropu nad garażem. Trwają dalsze prace zbrojarskiej oraz ciesielskie – zbroimy piony na kolejnych nowo wylanych działkach, zalewamy piony oraz  kontynuujemy szalunki na kolejnych segmentach stropu.  

Luty 2020
Obecnie trwają roboty ziemne .
więcej

Obecnie trwają roboty ziemne .

Wykonano beton podkładowy pod płytę fundamentową.

W garażu trwa stawianie ścian zewnętrznych oraz słupów.

Trwa montaż zbrojenia na działce nr 4 w południowo wschodniej części budynku.

Trwa układanie uziomów na zbrojeniu płyty.

Wykonano instalacje podposadzkową pod płytą budynku.

 

Styczeń 2020
Zagospodarowanie placu budowy zostało zakończone.
więcej

Zagospodarowanie placu budowy zostało zakończone. Obecnie trwają roboty ziemne.

W trakcie jest wykonanie betonu podkładowego pod płytę fundamentową.

Trwa montaż zbrojenia na działce nr 1 w południowo zachodniej części budynku  i układanie uziomów na zbrojeniu płyty.