Budujemy MBemowo

W dniu 27.10.2022 r. Spółka KALTER podpisała z BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA Sp. z o.o. Umowę na Generalne Wykonawstwo projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w ul. Szeligowskiej 33 w Warszawie (część działki nr ew. 5 obręb 6-13-06 jednostka ewidencyjna 146502_8 Bemowo Warszawa. Nazwa handlowa inwestycji „M Bemowo”.

 

Inwestycja będzie składać się 3 budynków realizowanych w dwóch etapach o łącznej ilości 247 mieszkań. Etap I będzie się składał z budynku A o wysokości 6 kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji garażu podziemnego o powierzchni użytkowej mieszkalnej 4357,19 m2 oraz 66,0 m2 powierzchni usługowej/handlowej, zaś Etap II będzie się składał z budynków B i C o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji garażu podziemnego o łącznej powierzchni użytkowej 7450,16 m2. W budynkach zaprojektowano mieszkania 2-, 3-, i 4-pokojowe o zróżnicowanym metrażu od 35 do 78 m .