Budujemy „Metro Art.-Etap Beta”

W dniu 29.05.2023 r. Spółka KALTER podpisała z VICTORIA DOM S.A. Umowę na Generalne Wykonawstwo projektu inwestycyjnego pn.: „Inwestycja pn.: „Metro Art.-Etap Beta”, polegająca na kompleksowej realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na działce nr 3/11 obręb 3-02-03 oraz działce nr 3/10 obręb 3-02-03, przy ul. Chodakowskiej i Żupniczej w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie”.

 

Zawarta umowa będzie obejmować realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku pn.: „BETA”

 

Budynek pn.: „BETA” to budynek o kubaturze 30333,30 m3, wysokości 7 kondygnacji naziemnych (21,97 m wysokości) i 1 kondygnacji garażu podziemnego będzie zawierał powierzchnię użytkową mieszkalną 7114,37 m2 i 167,42 m2 powierzchni usługowej/handlowej oraz 14725,69 m2 powierzchni całkowitej. Zaprojektowana liczba mieszkań w tym budynku  to 147 szt..

 

 

Link do inwestycji: https://www.victoriadom.pl/warszawa/metro-art/