sampl45a sampl45a sampl45a

Oferty pracy

 

W związku z dynamicznym rozwojem Spółka powiększa również swój potencjał kadrowy. Jeżeli chcesz dołączyć do nas zapoznaj sie z aktualną ofertą rekrutacyjną. KALTER Sp.z o.o. aktualnie prowadzi rekrutację na następujące stanowiska:

miejsce pracy: Warszawa

INŻYNIER BUDOWY

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:
koordynowanie pracy podległych pracowników – sił własnych i podwykonawców,

nadzorowanie jakości wykonanych robót,

ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy,

sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót,

rozliczanie robót,

zamawianie materiałów i sprzętu budowalnego,

udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

raportowanie z przebiegu inwestycji;


Wymagania:
wykształcenie wyższe budowlane;

czynne prawo jazdy kat. B;

mile widziana umiejętność czytania kosztorysów,

samodzielność i inicjatywa w działaniu, decyzyjność, orientacja na ciągły rozwój,

dobra organizacja czasu pracy;


Oferujemy:
stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się organizacji;

atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym;

niezbędne narzędzia pracy;

możliwość rozwoju zawodowego, w tym uzyskania uprawnień budowlanych;

 

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji w biurze Firmy lub na adres: kadry@kalter.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

miejsce pracy: Warszawa

KIEROWNIK W SERWISIE GWARANCYJNYM

Zakres obowiązków:

Kierowanie zespołem Inżynierów Serwisu Gwarancyjnego
2. Nadzór nad terminowym wykonywaniem bieżących zadań Inżynierów zgodnie z obowiązującymi
procedurami
3. Koordynowanie prac naprawczych podwykonawców, Brygad roboczych Spółki, podwykonawców
zastępczych
4. Merytoryczna weryfikacja zleceń zastępczych
5. Nadzór nad rejestrem zgłoszeń i prowadzoną dokumentacją związaną z usterkami
6. Bieżące raportowanie wyników Dyrektorowi Serwisu Gwarancyjnego
7. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji podwykonawców spornych
8. Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych z inwestorami i/lub podwykonawcami
9. Weryfikacja wniosków o zwrot kaucji gwarancyjnych.

Oczekujemy:


1. Prawo jazdy kat. B
2. Wykształcenie wyższe budowlane
3. Mile widziane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej
4. Doświadczenia i umiejętności organizowania oraz kontroli pracy zespołu
5. Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata

Oferujemy:


- zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się organizacji
- atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
- możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
- niezbędne narzędzia pracy
- preferowana forma współpracy B2B

Aplikacje wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych proszę składać na adres: kadry@kalter.pl.


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wysłanie aplikacji oznacza, wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych, tj.
KALTER Sp. z o.o. z siedzibą w 15-218 Białystok, ul. Augustowska 8. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku
wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w
procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego
przycisku.

miejsce pracy: Warszawa

KOORDYNATOR SERWISU GWARANCYJNEGO

Zakres obowiązków:

- organizacja procesu usuwania usterek przez brygady robocze Spółki;
- kontakt z klientami w zakresie planowania napraw;
procedurami
- ustalanie grafiku napraw gwarancyjnych przekazanych do wykonania przez brygady robocze;
zastępczych
- efektywne zarzadzanie brygadami roboczymi – kontrola czasu pracy i wydajności;
- kontrola jakości wykonywanych prac przez brygady robocze;
- kontrola i rozliczanie zakupów materiałów niezbędnych do napraw gwarancyjnych zlecanych brygadom;
- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;

Wymagania:


- doświadczenie i umiejętność zarządzania zespołami pracowników mobilnych/terenowych;
- umiejętność koordynowania prac budowlanych;
- prawo jazdy kat. B;
- doświadczenie w pracy na budowie lub w serwisie gwarancyjnym;
- znajomość obsługi pakietu MS Office;
- odporność na stres, sumienność, komunikatywność, samodzielność w działaniu;
- wykształcenie wyższe budowlane mile widziane;

Oferujemy:


- zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się organizacji;
- atrakcyjne wynagrodzenie;
- możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach inwestycyjnych;
- niezbędne narzędzia pracy
- umowa o pracę lub umowa B2B

Aplikacje wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych proszę składać na adres: kadry@kalter.pl lub w biurze Firmy.


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wysłanie aplikacji oznacza, wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych, tj.
KALTER Sp. z o.o. z siedzibą w 15-218 Białystok, ul. Augustowska 8. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku
wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w
procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego
przycisku.

miejsce pracy: Warszawa

DYREKTOR KONTRAKTU

Zakres obowiązków:

 • Odpowiedzialność za realizację założonych planów sprzedażowych,
 • Nadzór nad prawidłową realizacją kontraktów budowlanych (budżet, terminy) oraz adekwatne reagowanie w przypadku pojawienia się problemów,
 • Odpowiedzialność za utrzymanie planowanych kosztów budów w czasie ich trwania oraz współudział w zarządzaniu kosztami tych budów,
 • Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami i podwykonawcami,
 • Współpraca z klientami i podwykonawcami,
 • Nadzór nad wyborem i negocjacjami z dostawcami oraz podwykonawcami,
 • Zarządzanie procesem produkcji budowlanej oraz podnoszenie jej efektywności w ramach nadzorowanego obszaru,
 • Zarządzanie podległym personelem.

Oczekujemy:

 • doświadczenia w branży budowlanej przy realizacji inwestycji kubaturowych,
 • doświadczenia w obszarze zarzadzania projektami, budżetem oraz harmonogramem inwestycji,
 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • dobrej znajomości klientów z branży budownictwa kubaturowego w województwie mazowieckim,
 • wysokiej umiejętności negocjacji oraz odporności na stres,
 • samodzielności i kreatywności,
 • dużych zdolności organizacyjnych, łatwości w nawiązywaniu nowych relacji,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B,
 • niezbędne narzędzia pracy: samochód, laptop, telefon,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania cennych doświadczeń,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń

Aplikacje wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych proszę składać na adres: kadry@kalter.pl.


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wysłanie aplikacji oznacza, wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych, tj. KALTER Sp. z o.o. z siedzibą w 15-218 Białystok, ul. Augustowska 8. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH

 

Zakres obowiązków:

 • Planowanie oraz koordynacja robót sanitarnych w oparciu o wymagania kontraktu oraz dokumentację
  projektową i przepisy BHP
 • Weryfikacja dokumentacji oraz zastosowanych rozwiązań
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót sanitarnych oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczej
 • Odbiór robót od podwykonawców i przekazanie robót Inwestorowi
 • Bezpośrednia współpraca z kierownikiem budowy w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych oraz zamówień na materiały
 • Analiza harmonogramu i postępu robót


Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe techniczne (sanitarne)
 • Minimum 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
 • Znajomość programów AutoCAD i pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętność przygotowywania kosztorysów przy użyciu programu Norma PRO będzie dodatkowym atutem
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacji pracy
 • Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się organizacji
 • Pracę pełną wyzwań w renomowanej firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Prywatną Opiekę Medyczną
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Niezbędne narzędzia do pracy

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji w biurze Firmy lub na adres: kadry@kalter.pl.


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

KIEROWNIK BUDOWY

 Zakres odpowiedzialności:
kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową;
organizowanie oraz koordynowanie budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót;
kontrolowanie podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP;
prowadzenie dokumentacji budowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
koordynowanie prac podwykonawców wszystkich branż i specjalności;
ścisła współpraca z Kierownikiem Kontraktu;


Wymagania:
wykształcenie wyższe kierunkowe - budownictwo;
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
minimum 3-4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji Kierownika Budowy;
dobra umiejętność planowania, organizowania oraz kontroli pracy zespołu


Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie;
praca w stabilnej i rozwijającej się firmie;
możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach inwestycyjnych;
niezbędne narzędzia pracy

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji w biurze Firmy lub na adres: kadry@kalter.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Aplikuj na stanowisko
Dodaj załącznik
Nie wybrano pliku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Administratorem danych jest KALTER SP. z o.o. 15-218 Białystok, ul. Augustowska 8, NIP 542-28-59-919, REGON 052234499

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności

Warunki rekrutacji

Proces rekrutacji w spółkach Grupy Kalter odbywa się zgodnie z poniższym schematem:

 

Pierwszy etap

Kandydat po zapoznaniu się z ofertą zgłasza swój akces poprzez wysyłanie  CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kadry@kalter.pl lub rejestruje się w  bazie kandydatów za pomocą formularza aplikacyjnego.

 

Drugi etap 

To analiza i selekcja aplikacji. Wybór kandydatów z którymi się kontaktujemy.

 

Trzeci etap

Czyli telefoniczny kontakt ze wskazaną grupą kandydatów. Wybrane osoby zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne

 

Czwarty etap 

Pierwsze spotkanie z kandydatem. Ten etap ma na celu dokładne poznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego kandydata, jego osiągnięć i planów na przyszłość. Jest to również moment, kiedy badane są cechy osobowości kandydata. W trakcie spotkania mogą być wykorzystywane testy wiedzy. Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna jest również dla Ciebie okazją do poznania lepiej naszej organizacji.

 

Piąty etap

W szczególnych przypadkach (trudne do obsadzenia stanowisko lub wielu dobrych kandydatów) ponowna rozmowa kwalifikacyjna to ostatnia i zarazem decydująca faza procesu rekrutacji. Na tym etapie bowiem zapada decyzja o wyłonieniu Ciebie lub innej osoby spośród wybranych w drodze wcześniejszej selekcji kandydatów.

Etap szósty

Czyli Witamy w zespole KALTERa!!!!

Dbamy o to, by każdy, kto poświęcił swój czas na spotkanie w firmie KALTER Sp. z o.o. dostał od nas informację zwrotną, bez względu na rezultat rekrutacji. W przypadku gdy mimo złożonej aplikacji nie ma reakcji z firmy tzn., że aplikacja nie przeszła pozytywnie drugiego etapu rekrutacji i przesłane dokumenty aplikacyjne po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji zostaną usunięte z bazy danych.

Filozofia pracy

Największą wartością firmy są pracujący w niej ludzie. Firma posiada sprawdzoną, wysokowykwalifikowaną kadrę, która cały czas jest uzupełniana o nowych specjalistów. Sukces firmy to nobilitacja zatrudnionych w niej ludzi, każdej poszczególnej jednostki jak i ogółu. Wzajemne relacje i oczekiwania zostały jasno określone w realizowanej przez naszą Spółkę Polityce Jakości:


„ LUDZIE
budowanie jak najlepszych relacji między pracownikami, stałe podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia, zapewnienie im komfortu pracy oraz możliwości samorealizacji i rozwoju zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami rynku;
precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień personelu obsługującego poszczególne procesy;
określenie skutecznych kanałów komunikacji wewnątrz organizacji, pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu realizacji usługi,”*
* wyjątek z Polityki Jakości

 

Dobrze dobrany zespół potrafi sprostać stawianym mu wyzwaniom, wzajemnie się wspierać, wspólnie rozwiązywać problemy i nawzajem się inspirować. Stworzyliśmy taki zespół i ciągle dbamy o jego rozwój poprzez różnego rodzaju szkolenia grupowe i indywidualne. Dbamy też o podtrzymywanie dobrych, nie tylko zawodowych więzi organizując spotkania i wyjazdy integracyjne. Naszą siłą jest różnorodność naszych wspólnych doświadczeń, kreatywność w rozwiązywaniu problemów i wzajemna pomoc zwłaszcza osobom nowozatrudnionym. W KALTER Sp. z o.o. nigdy nie zostajesz sam ze swoim problemem.
Jeśli chcesz do nas dołączyć wyślij swoje CV.

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE

1. Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: KALTER sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku, podanych przez składającego oświadczenie.

2. Zakres wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje: przetwarzanie i profilowanie, w rozumieniu par. 4 pkt 2 i par. 4 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż:

a) został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,

b) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, od której jest uzależnione wykonywanie zadań z pośród wyliczonych w pkt. 5 niżej, tj. realizacja czynności po stronie KALTER sp. z o.o. wynikających w szczególności - ale nie wyłącznie - z przepisów prawa cywilnego, podatkowego, administracyjnego,

c) podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania.

4. Administratorem danych osobowych jest KALTER sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Augustowska 8, KRS: 0000205696, 15-218 Białystok, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie tożsamości składającego oświadczenie w: procesie rekrutacji; negocjacji prowadzących do nawiązania stosunku prawnego między KALTER sp. z o.o. z składającym oświadczenie; przygotowania umowy (lub umów, i związanej z nimi dokumentacji) w przypadku zamiaru jej zawarcia; korzystania z danych osobowych podczas biegu takiej zawartej umowy (lub umów); aż do czasu przedawnienia roszczeń po ustaniu umowy (lub umów) i wygaśnięcia obowiązków z samego prawa nałożonych na KALTER sp. z o.o.

6. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskana, tj. w szczególności - w zależności od okoliczności - organy podatkowe; sądy i prokuratury; organy władzy publicznej lub podmioty prawa cywilnego zaangażowane w obsługę KALTER sp. z o.o. podczas biegu okresów zdarzeń i okoliczności opisanych w pkt. 5; pracownicy lub usługodawcy Administratora zapewniający obsługę prowadzonej przez niego działalności; podmioty powiązane z KALTER sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia praw i obowiązków Administratora z ostatniego stosunku prawnego, jaki zaszedł między KALTER sp. z o.o. a składającym oświadczenie, z podanych w pkt. 5, a w przypadku zatrzymania się na procesie rekrutacji: do końca następnego roku kalendarzowego po otrzymaniu przez KALTER sp. z o.o. aplikacji składającego oświadczenie.

8. Składający oświadczenie ma prawo: a) żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych jego dotyczących; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem realizacji przez Administratora jego praw i obowiązków z relacji lub stosunków prawnych, o których mowa w pkt. 5.

10. Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym profilować osoby, których dotyczą dane osobowe, na zasadach - w szczególności - przyjętych w używanych przez niego w danym czasie programach komputerowych. Tak podejmowane decyzje mają na celu zapewnienie lepszej obsługi osób, których dotyczą dane osobowe, tj. w szczególności w zakresie: korzystania przez nie z ich praw lub przestrzegania obowiązków; informowania o możliwości zatrudnienia; działaniach informacyjnych lub marketingowych. Jedynymi konsekwencjami, jakie przewiduje Administrator, jest polepszenie sytuacji osoby, której dotyczą dane osobowe, ochrona jej słusznych interesów, lub umożliwienie osiągnięcie korzyści.

11. Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane, i informuje składającego oświadczenie, iż tym celem mogą być, np., przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności. Do powyższego celu stosuje się wszystkie objaśnienia i informacje, o których mowa w pkt. 1-10 wyżej.