sampl45a

Poszukujemy gruntów

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy w segmencie deweloperskim, zainteresowani jesteśmy zakupem gruntów inwestycyjnych na terenie Warszawy i Białegostoku, jak również w bezpośredniej okolicy tych miast. Szczególną uwagę zwracamy na grunty z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną - bloki oraz zabudowę jednorodzinną - szeregową i bliźniaczą. Równie interesujace byłyby tereny pod działalność usługowo-handlową oraz z zabudowanymi terenami inwestycyjnymi np. kamienica, budynek do odbudowy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

tel.kom.: 604492544
e-mail: grunty@kalter.pl