KALTER Sp. z o.o. uzyskała certyfikat "STANDARD ZATRUDNIENIE FAIR PLAY"
2008-01-01
W ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUEL dla Polski 2004-2006 jako 1 z 8 firm w kraju. Warunki Standardu Zatrudnienie Fair Play określają zasadnicze wymagania związane z prowadzeniem zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z koncepcją włączenia etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu do systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

System ten ma w zamierzeniu maksymalizować zaangazowanie pracowników w tworzenie sukcesu przedsiębiorstwa. Przedstawiona koncepcja jest, więc z jednej strony wyrazem traktowania pracowników jako odpowiedzialnych partnerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z drugiej zaś jest uogólnieniem praktycznych doświadczeń przedsiębiorstw w zakresie twórczego wykorzystania kapitału ludzkiego.

Standard określa wymagania w zakresie piętnastu procesów zarządzania kapitałem ludzkim, których spełnienie jest konieczne dla jego uzyskania. Wymagania te najogólniej sprowadzają się do opracowania i wdrożenia narzędzi zarządczych, pozwalających na lepszą kontrolę nad procesem zarządzania kapitałem ludzkim, znacząco go porządkując, a ponadto ułatwiają podejmowanie decyzji i umozliwiają mobilizację kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa.
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą skontaktuj się z nami
© Copyright. Kalter 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone