Plan podziału
2016-05-23
W związku z rozwojem firmy, jak również wzrostem udziału wpływów z działalności innych niż generalne wykonawstwo usług budowlanych w ogólnych przychodach Spółki (działalność deweloperska i działalność związana z wynajmem nieruchomości), Zarząd Spółki jak również jej Właściciele podjęli decyzję o dopasowaniu struktury przedsiębiorstwa pod kątem realizowanych rodzajów usług.

Na początku 2016 roku ze struktur Spółki została wydzielona działalność związana z komercyjnym wynajmem nieruchomości, która to działalność została przeniesiona do Spółki Kalrent sp. z o. o. (obecnie Kalter Sp. z o. o. sk.). Kolejnym krokiem będzie wydzielenie działalności deweloperskiej realizowanej przez Oddział Kalter Nieruchomości i przeniesienie jej do nowoutworzonej spółki Kalter Nieruchomości sp. z o. o. (w załączeniu Plan Podziału). Działanie to zakończy prace nad budową struktury Grupy Kalter. Docelowy kształt Grupy przedstawia załączony schemat.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą skontaktuj się z nami
© Copyright. Kalter 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone