Kierownik robót

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe - budownictwo;
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 • minimum 2 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji;
 • dobra umiejętność planowania, organizowania oraz kontroli pracy zespołu;
Zakres odpowiedzialności:
 • kierowanie wyznaczonym odcinkiem budowy, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową;
 • organizowanie oraz koordynowanie prac na wyznaczonym zakresie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót;
 • kontrolowanie podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP;
 • prowadzenie dokumentacji budowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • praca w stabilnej i rozwijającej się firmie;
 • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach inwestycyjnych;

Aplikacje wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych proszę składać w biurze Firmy lub na adres kadry@kalter.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wyślij CV
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą skontaktuj się z nami
© Copyright. Kalter 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone