Kierownik budowy

GENERALNY WYKONAWCA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
zatrudni na budowie w Warszawie

KIEROWNIKA BUDOWY

Zakres odpowiedzialności:
 • kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową;
 • organizowanie oraz koordynowanie budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót;
 • kontrolowanie podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP;
 • prowadzenie dokumentacji budowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
 • koordynowanie prac podwykonawców wszystkich branż i specjalności;
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Kontraktu;
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe - budownictwo;
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 • minimum 3-4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji Kierownika Budowy;
 • dobra umiejętność planowania, organizowania oraz kontroli pracy zespołu
Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • praca w stabilnej i rozwijającej się firmie;
 • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach inwestycyjnych;
 • niezbędne narzędzia pracy

OŚWIADCZENIE

1. Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: KALTER sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku, podanych przez składającego oświadczenie.

2. Zakres wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje: przetwarzanie i profilowanie, w rozumieniu par. 4 pkt 2 i par. 4 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Składający Oświadczenie wyraża powyższą zgodę jako niezbędną do wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez KALTER sp. z o.o.

Wysłanie oferty oznacza wyrażenie zgody na powyższe oświadczenie.

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji w biurze Firmy lub na adres: kadry@kalter.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wyślij CV
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą skontaktuj się z nami
© Copyright. Kalter 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone