STANDARD ZATRUDNIENIE FAIR PLAY 2007
2015-04-09

KALTER Sp. z o.o. uzyskała certyfikat "STANDARD ZATRUDNIENIE FAIR PLAY" 2007 w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUEL dla Polski 2004-2006 jako 1 z 8 firm w kraju.

Warunki Standardu Zatrudnienie Fair Play określają zasadnicze wymagania związane z prowadzeniem zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z koncepcją włączenia etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu do systemu zarządzania przedsiębiorstwem. System ten ma w zamierzeniu maksymalizować zaangażowanie pracowników w tworzenie sukcesu przedsiębiorstwa.

Przedstawiona koncepcja jest więc z jednej strony wyrazem traktowania pracowników jako odpowiedzialnych partnerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z drugiej zaś strony jest uogólnieniem praktycznych doświadczeń przedsiębiorstw w zakresie twórczego wykorzystania kapitału ludzkiego. Standard określa wymagania w zakresie piętnastu procesów zarządzania kapitałem ludzkim, których spełnienie jest konieczne dla jego uzyskania. Wymagania te najogólniej sprowadzają się do opracowania i wdrożenia narzędzi zarządczych, pozwalających na lepszą kontrolę nad procesem zarządzania kapitałem ludzkim znacząco go porządkując, a ponadto ułatwiają podejmowanie decyzji i umożliwiają mobilizację kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa.

  • STANDARD ZATRUDNIENIE FAIR PLAY 2007
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą skontaktuj się z nami
© Copyright. Kalter 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone