sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a

Budujemy "Apartamenty Marymoncka II"

2019-08-20

Projekt inwestycyjny pn.: „Apartamenty Marymoncka II”, którego realizacji podjęła się Spółka KALTER we współpracy z Inwestorem, którym jest WAN S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80 lok. 10, 00-175 Warszawa, obejmuje realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 33/2, 44/2, 44/4, 44/6 i 79/4  z obrębu 7-04-07 przy ul. Marymonckiej w Warszawie w dzielnicy Bielany.

Powrót